Gerhard 3 af Holsten (1293-1340)

Gerhard 3’s grav

Gerhard 3, også kaldet Den kullede Greve (kullet=skaldet) var søn af grev Henrik 1 af Holsten, og han måtte kæmpe mod sin farbror Gerhard 2, indtil han i 1312 kunne kalde sig greve af Rendsborg. Borgen Rendsborg var grundlagt i 1000-tallet af en af Svend Estridsens sønner, Bjørn, som en grænseborg mellem Slesvig og Holsten.

(*) Gerhard 3’s slot i Rendsborg er nu nedrevet. Tilbage står slotspladsen. Her blev i 1881 rejst et mindesmærke for Gerhard 3 og slottet. Bemærk våbenskjoldet, som i venstre side har Slesvigs to løver og i højre side har Holstens nældeblad.

Han ernærede sig i sin ungdom som professionel soldat, hvor han anførte en hær af lejesoldater. På den måde deltog han i kampe både i Sverige og i Danmark, hvor han en tid tjente under Erik Menved. Han blandede sig i de danske anliggender efter Christoffer 2‘s indsættelse og fik sammen med sin fætter, Johan, stor indflydelse i Danmark, så stor, at han i 1326 indsatte den 10-årige Valdermar 3 som dansk konge. Valdemar blev dog afsat igen i 1320, hvor der var oprør blandt danskerne. Gerhard var nu hersker over Jylland og Fyn, og dette fortsatte efter at Christoffer døde i 1332, hvor der var interregnum i landet frem til 1340.

Gerhard 3’s grav

Efter drabet på Gerharde 3, førte hans to sønner liget til Itzehoe, hvor han blev begravet i klosterkirken, St. Laurentius Kirche

(*) Sankt Laurentius Kirken i Itzehoe. Kirken er grundlagt i 1196.