Håkon 6 af Norge (1340-1380)

Håkon 6 var søn af den svensk/norske konge Magnus Smek og Blanka af Namur. Han regerede Norge sammen med sin far og efter sin bror Eriks død i 1359 regerede han også Sverige sammen med faderen.

Håkon 6’s segl

Han blev dog afsat som svensk konge af den svenske adel i 1364 til fordel for Albrecht 3 af Mechlenburg. Formelt anså han sig dog stadig som konge af Sverige. I 1363 blev Håkon gift med den dengang 10-årige Margrete 1 af Danmark, som var datter af Valdemar Atterdag. I 1370 fik de sønnen, Oluf, der blev valgt til dansk konge i 1376. Håkon er begravet i Mariakirken i Det hellige Kors Kor i Oslo, der nu fremstår som ruin i Oslos Middelalderpark.

Ruinerne af Mariakirken i Oslo. WikiCommons. Kirken stammer fra 1000-tallet, hvor det var en trækirke. Senere blev den bygget i sten og endnu senere i tegl. Den fungerede som kongens eget kapel. I 1526 blev den plyndret på foranledning af den senere Christian 3, der kom til Norge som ny statholder og arbejdede ivrigt for at fremme den lutherske lære.