Oluf 2 (1370-1387)

Dronning Margrete 1
1353-1412
=>Kong Oluf 2
1370-1387
Dynastisk forbindelse til Jellingdynastiet

Oluf 2 efterfulgte Valdemar Atterdag som konge i 1376. Han blev født på Akershus som søn af Håkon 6 og Margrethe 1. Han var således arving til den norske trone, og da hans farfar, Magnus Smek, havde været svensk konge, var han også arving til den svenske trone. Efter Valdemar Atterdags død i 1375 blev Oluf 3. maj 1376 valgt som dansk konge med Margrete som sin formynder på danehoffet afholdt i Slagelse. Året efter faderen, Håkon 6’s død i 1380 blev han hyldet som norsk konge 29. juli 1381. I 1387 var sammen med sin mor i Skåne, som var angrebet af den svenske konge Albrecht 3, og under et ophold på Falsterbo Slot døde Oluf pludselig, kun 17 år gammel. Han er begravet i Sorø Klosterkirke en gang i løbet 1388, men hans hjerte og lever blev begravet foran højalteret i Lunds Domkirke 11. august 1387. Begravelsen af indvoldene i Skåne skulle understrege kongefamiliens særlige tilknytning til Skåne, som var vundet tilbage af Valdemar Atterdag fra svenskerne og Hansestæderne få år tidligere.

Oluf 2 på et af Kronborgtapeterne, Hans Knieper 1581-84, Kronborg

Oluf 2 døde i 1387 og er begravet i Sorø Klosterkirke og i Lunds Domkirke