Fribrøde Å

Ved Fribrødre Å lidt syd for Stubbekøbing belv der i 1981 fundet et værft for snekker, som dendrokronologisk er bestemt til mellem 1050 og 1100. Der har dog også været aktivitet tidligerer. Værftet ligger tæt på den store vikingeborg ved Virket, så der har formentlig været en forbindelse her. Aktiviteterne på værftet passer med, at Falster i 1066 fik besøg af en vendisk flåde med dronning Sigrid og hendes søn, Henrik Godskalksøn. De var flygtet fra et oprør i Mechlenburg, og mandskabet boede nu på Falster, mens flåden blev repareret og vedligeholdt på værftet. Dette varede til 1093, hvor flåden sejlede sammen med den nu voksne Henrik tilbage til Mechlenburg, som blev genindtaget fra oprørerne.

På en ca. 1 km lang strækning langs åen har man udgravet en mængde kasserede skibsdele og værktøj. Der er ikke fundet et helt skib.

Kasserede skibsdele. Moesgaard Museum

Her er et link til en artikel om stedet fra Museum Lolland-Falster