Maribo Domkirke

Maribo Domkirke og det tilhørende birgittinerkloster blev grundlagt på Erik af Pommerns tid i 1416 på en grund, som var skænket til Birgittinerordenen af Margrethe 1. Klostret var delt i et munkekloster syd for kirken og et nonnekloster nord for kirken.

Maribo Domkirke fotograferet fra nordvest. Imellem de store træer og kirken findes de sparsomme ruiner af nonneklostet.
Kirkens indre
Nonneklostret lå nord for kirken. Kun få ruiner er bevaret. Af munkeklostret syd for kirken findes ingen synlige spor.

Efter refomationen blev klostret nedlagt, men der blev oprettet en luthersk stiftelse for ugifte adelsfrøkner i det tidligere nonnekloster. Dette blev dog også nedlagt, men i 1685 blev bygningerne bolig for Leonora Christine, som da havde siddet fængslet i 22 år i Blåtårn.

Dette silkestykke med indskrift af Leonora Christine skænkede hun klostret i 1687. Det er et digt, hvor hun udtrykker taknemmelighed for sin frigivelse og omtaler begivenheder i hendes og Corfitz Ulfeldts liv. Frederiksborg.

Leonora Christine Ulfeld

Leonora Christine Ulfeld døde i 1698 i en alder af 76 år. Hun blev begravet i kirken, hvor også tre af hendes sønner lå begravet. Men kort tid efter blev hendes lig fjernet af to hendes sønner og formentlig ført til graven for hendes mand, Corfitz Ulfeld i Neuenburg. Tilbage ligger nu kun hendes gravsten.

Teksten lyder: “Herre havde dit ord ikke været min trøst, da havde jeg forgået i min elendighed. Dette begravelsessted tilhører hendes højbårne nåde og grevinde, Leonora Christine, hvorhelst trende af hendes sønner er nedsatte, og selv hviler hun her siden 6. april år 1698. Da hun havde levet 76 år 8 måneder og 8 dage.”