Brømsebro

Brømsebro er en by på grænsen mellem Kalmars len og Blekinge. Den var før 1658 grænseby mellem Danmark og Sverige. I 1541 blev der indgået en aftale i Brømsebro mellem Christian 3 og Gustav Vasa om et fælles forsvarsforbund mod den tyske kejser Karl 5. Aftalen blev indgået på en holm i grænsebækken, Brømsebäcken. Der er senere rejst en mindesten her, men det er over den senere fred i Brømsebro indgået i 1645. Denne aftale, som blev indgået mellem svenske Axel Oxenstierna og danske Cortitz Ulfeldt afsluttede Torstensonkrigen. Den indebar dansk afståelse af Øsel, Gotland, Herjedalen og Jämtland, samt en 30-årig afstelse af Halland.

Fredsstenen i Brømsebro blev rejst i 1915. WikiCommons