Varberg

Varbergs Fæstning. WikiCommons

Fæstningen i Varberg i Halland blev opført under Erik Menved i slutningen af 1200 tallet. Under Syvårskrigen blev den indtaget af svenske styrker, men kom under dansk belejring. Det var ved Axtorna sydøst for Varberg, at en dansk styrke under ledelse af Daniel Rantzau sejrede over en talmæssigt overlegen svensk styrke ledet af Jacob Hästsko den 20. oktober 1565. På stedet er rejst en sten til minde om slaget.

Axtornastenen rejst i 1965. WikiCommons

I 1569 blev Varberg tilbageeropbret af de danske styrker ledet af Daniel Rantzau. Han blev selv dræbt under angrebet, som blev afsluttet med sejr af Frederik 2.Rantzausklippen er der rejst et mindesmærke for Daniel Rantizau.

Mindesmærket for Daniel Rantzau på Rantzausklippen i Varberg. WikiCommons

Christian 4 byggede på Varberg fæstningen fra o. 1600. I 1612 erobrede svenskerne byen under Kalmarkrigen