Älvsborg

Model af Älvsborg slot. Göteborgs Stadsmuseum. WikiCommons

Älvsborg eller Elfsborg er en borg, som blev opført i 1300-tallet som en norsk grænsebefæstning mod Sverige. Den blev overtaget af svenskerne under Engelbrecht Engelbrechtsons oprør i 1434 og var herefter skiftevis på svenske og dansk/norske hænder. Bl.a. blev borgen indtaget af Christian 2 i 1502, mens han var statholder i Norge. Under syvårskrigen erobrede danskerne borgen i 1563, men den blev givet tilbage til Sverige i 1570 mod en stor erstatning. Under Kalmarkrigen erobrede Christian 4 borgen i 1612. Danmark beholdt borgen som pant på den krigsskadeerstatning, som Sverige blev idømt efter freden i Knäröd i 1613. Erstatningen kaldtes Älvsborglösen, og bestod af 1 mio rigsdaler, som skulle falde i 6 rater.

I nærheden af Älvsborg byggede svenskerne i 1653 fæstningen Nya Älvsborg. Fæstningen blev angrebet af Tordenskjold i 1717, men blev ikke erobret.

Nya Älvsborg. WikiCommons