Kirsten Munk (1598-1658)

Kirsten Munk, 1623, Jacob van Doordt. Frederiksborg

Kirsten Munk var datter af Ludvig Munk og Ellen Marsvin. Hun blev gift med Christian 4 til venstre hånd i 1615 efter Anna Cathrines død. Sammen med kongen fik hun 11 børn, hvoraf de mest kendte er Leonora Christine Ulfeld og Christiane Sehested. KIrsten Munks forhold til Christian 4 blev efterhånden dårligt. Hun følte sig udnyttet og bundet i evige graviditeter, og på et tidspunkt indledte hun et til grev Otto Ludwig af Salm. Alligevel udnævnte kongen hende i 1627 grevinde af Slesvig og Holsten. I 1628 kom det til en dramatisk afslutning. Se her. Herefter blev hun forstødt fra hoffet og boede på herregården Boller ved Horsens.

Kirsten Munk og Christian 4. Udført efter bruddet i 1630, Rosenborg. Kongens vinglas er en allegori på Rhingreven Otto Ludwig (rhinskvin). Kongen forærer Kirsten Munk en guldkæde, men bemærk kædens form og placering.
Herregården Boller, J.P.Trap, 1879, WikiCommons

Hun er begravet i Skt Knuds Kirke, men gravstedet er ikke længere markeret.