Furesøen

Ved Furesøen byggede roskildebiskoppen og senere ærkebiskop Jacob Erlandsen o. 1250 borgen Hjortholm, hvor der nu kun er voldstedet tilbage.

Hjortholm voldsted. WikiCommons

Borgen og jorden overgik til kronen ved reformationen, og i 1660’erne byggede Frederik 3 det nærliggende jagtslot, Frederiksdal.

Frederiksdal. WikiCommons

Den nordligste del af jorden gav han til dronning Sophie Amalie, som her byggede gården Dronningegården. Det nuværende Næsseslot er bygget over ruinerne af Dronningegården, som eller kun lever videre i vejnavnet Dronningårds Allé.

Næsseslottet. WikiCommons