Furesøen

Ved Furesøen byggede roskildebiskoppen og senere ærkebiskop Jacob Erlandsen o. 1250 borgen Hjortholm, hvor der nu kun er voldstedet tilbage.

Borgen blev ødelagt under Grevens Fejde. I dag er der kun svage rester tilbage.

Borgen og jorden overgik til kronen ved reformationen, og i 1668 byggede Frederik 3 det nærliggende jagtslot, Frederiksdal. Slottet blev overtaget af udenrigsminister Johan Schulin, som erstattede slottet med en nybygning i 1747. Slottet er stadig i familiens eje.

Frederiksdal Slot

Den nordligste del af jorden gav Frederik 3 til dronning Sophie Amalie, som i 1661 byggede gården Dronninggård. Det nuværende Næsseslot er bygget over ruinerne af Dronninggård, som allerede brændtei i 1685, og som ellers kun lever videre i vejnavnet Dronningårds Allé.

Næsseslottet er bygget i 1783 af storkøbmanden Frédéric de Coninck. Her lå tidligere Sophie Amalies lystslot, Dronninggård
Vejen ud til Næsseslottet bærer stadig forgængerens navn