Peder Schumacher Griffenfeldt (1635-1699)

Peder Schumacher kom efter studier i udlandet i Frederik 3‘s tjeneste som kammersektretær og stod bag Kongeloven fra 1665.

Side fra Kongeloven med inskriptionen, P. Schumacher. Frederiksborg

Han ledede også arbejdet med at lave en ny samlet lov, Danske Lov. Denne blev dog først udgivet i 1683, 7 år efter hans tilfangetagelse. Under Frederik 3 avancerede han til kancelliråd og fik sæde i højestret og statskollegiet. Under Christian 5 blev magten efterhånden helt koncentreret om hans person. Han blev rigskansler i 1674, men kontrollerede også udenrigspolitiken op til udbrudet af Skånske Krig i 1675.

Peder Schumacher Griffenfeld, 1673, Abraham Wuchters, Frederiksborg

Griffenfelds egenrådige optræden og lemfældige omgang med betroede midler endte med, at hans fjender blev for stærke, så de fik overtalt Christian 5 til at arrestere ham. Det skete i marts 1676, hvor han blev indsat på Kastellet. Efter en tvivlsom retssag blev han idømt dødsstraf, men med hovedet på blokken kom kongen benådning, så dommen ændredes til livsvarigt fængsel. Dommen afsonede han på øen Munkholmen ud for Trondhjem. Her sad han indtil 1698, hvorefter han døde i Trondhjem året efter.

Griffenfeldt er begravet i Vær Kirke ved Horsens.

Vær Kirke, WikiCommons