Kastellet og Københavns volde

Det første voldanlæg i København er en hesteskoformet vold fra o.1100. Den lå i nærheden af nuværende Gammeltorv/Nytorv. Se nærmere her.

I 1200-tallet byggede man en vold, som forløb langs Vester Voldgade, Nørre Voldgade og Gothersgade. Voldanlægget blev efterhånden udbygget med en mur og et antal tårne, hvoraf kun Jarmers Tårn er bevaret som ruin i dag.

Voldanlægget som det så ud i 1500-tallet med Vesterport for enden af Vestergade (Nu ved Rådhuspladsen), Nørreport for enden af Nørregade (Nu ved Nørreport Station) og Østerport for enden af Østergade (Nu Kongens Nytorv). Jarmers Tårn er markeret

Christian 4 startede en modernisering af voldanlægget. Det blev udvidet, så linjen langs Gothersgade blev sløjfet og i stedet videreført langs nuværende Nørre Voldgade til Kastellet, som han også grundlagde. I den forbindelse blev Østerport flyttet til nuværende Oslo Plads.

Denne buste af Christian 4 prydede Vesterport. Tøjhusmuseet
Befæstningen, som den så ud i 1728. Christian 4 udvidede byens areal betragteligt, da han flyttede volden langs Gothersgade til forløbet langs Østervoldgade til Kastellet. Derved kom Rosenborg og Kongens Have til at ligge indenfor volden. Bemærk også Nyboder kvarteret nord for Rosenborg. Der er nye elementer i bykortet i forhold til Christian 4’s tid. Bl.a. Nyholm og søbefæstningen samt Kongens Nytorv og Nyhavn.

Kastellet blev grundlagt af Christian 4 i 1624 i forbindelse med, at han udvidede Københavns befæstning. Forsvarsværket blev voldsomt forstærket under Frederik 3 i erkendelse af, at København nu var blevet en grænseby, efter da landskaberne øst for Øresund var tabt. Frederik 3 navngav i øvrigt fæstningen Citadellet Frederikshavn. Udover kaserne og befæstning tjente Kastellet som statsfængsel.