Sigfred Regnarsøn (Sigurd Ring) (745-800)

Sigfred var muligvis i familie med kong Angantyr. Hans farmor, Aud havde ud over Sigfreds farfar, Radbau van Friesland også været gift med Rørik, som var af skjoldungeslægt. Sigfred var underkonge i Sverige under Harald Hildetand, men under slaget ved Bråvalla blev Harald Hildetand dræbt og Sigfred var nu konge i både Danmark og Sverige. Bråvallaslaget er et mytisk slag, som fandt sted i 700-tallet et sted i Sverige, muligvis ved fjorden Bråviken.

I 777 havde den saksiske høvding, Widukind, forgæves forsøgt et oprør mod Karl den Store, men måtte flygte op til Sigfred, hvor han boede indtil 785. Han giftede sig med Siegfreds datter, Geva. I 782 sendte Sigfred grev Halfdan til Karl den Stores borg i Paderborn, hvor kejseren holdt rigsmøde. Denne Halfdan var Harald Klaks far. I 776 lukkede Sigfred Kanhavekanalen, som ellers kun var 50 år gammel. I 798 forsøgte Karl den Store at sende en gesandt til Sigfred.

Sigurd Ring brænder Harald Hildetands lig efter Bråvalla-slaget. Friedrich Wilhelm Heine. Wikipedia.

Siegfred skulle være begravet i Gamla Uppsala.