Sigfred Regnarsøn (Sigurd Ring) (o.745-o.800)

Ivar Vidfavne
o.665-o.725
=>Aud
o.690-
=>Randver
o.718 –
=>Sigfred
o.745-o.800
Dynastisk forbindelse til Skjoldungerne

Sigfred var barnebarn af dronning Aud og kong Radbau fra Frisien. Han var endvidere oldebarn af Ivar Vidfavne. I dette website kalder vi efterkommerne af Sigfred for sigfredlinjen. Sigfred var underkonge i Sverige under Harald Hildetand, men i slaget ved Bråvalla o. 770 blev Harald Hildetand dræbt og Sigfred var nu konge i både Danmark og Sverige.

Sigurd Ring brænder Harald Hildetands lig efter Bråvalla-slaget. Friedrich Wilhelm Heine. Wikipedia

I 777 havde den saksiske høvding, Widukind, forgæves forsøgt et oprør mod Karl den Store, men måtte flygte op til Sigfred, hvor han boede indtil 785. Han giftede sig med Siegfreds søster, Geva. I 782 sendte Sigfred sin fætter, Halfdan til Karl den Stores borg i Paderborn, hvor kejseren holdt rigsmøde. I 776 lukkede Sigfred Kanhavekanalen, som ellers kun var 50 år gammel.

Siegfred skulle være begravet i Gamla Uppsala.