St. Nikolaj Kirke, Vejle

St. Nikolaj Kirke. WikiCommons

St. Nikolaj Kirke i Vejle stammer fra 1200 tallet. Foran kirken står en statue af Ander Sørensen Vedel, som blev født i Vejle i 1542, ligesom der også findes et maleri af ham inde i kirken.

Ander Sørensen Vedel, WikiCommons

I 1835 blev der fundet et moselig i Haraldskær Mose ved Vejle. Liget blev fejlagtigt bestem til Dronning Gunhild, som var søster til Harald Blåtand. Liget blev begravet i St. Nikolaj Kirke i en trækiste bekostet af Frederik 6. I 2012 blev liget flyttet til Spinderihallerne i Vejle, men kisten kan stadigvæk ses i kirken.

Kapellet med Guhilds (nu tomme) kiste. Kilde: https://www.kongper.dk/vejle1.htm