Louise af Mecklenburg-Güstrow (1667-1721)

Gift med Frederik 4

Louise af Mecklenburg-Güstrow var datter af Gustav Adolf af Mecklenburg-Güstrow og Magdalene Sibylle af Gottorp. Hun blev gift med Frederik 4 i 1695.

Dronning Louise. Malet o. 1695 af Jean Cavalier. Rosenborg. WikiCommons. Her var dronningen o. 28 år.
Dronning Louise. Malet 1720 af J.S. du Wahl. Rosenborg. WikiCommons. Her var dronningen 53 år.

Louise kom fra et meget religiøst hjem. Fromheden blev dog ikke delt af hendes mand, men den var med til at inspirere sønnen, Christian 6, til at indføre pietismen i Danmark. Hun levede et tilbagetrukket liv, hvor hun måtte se sin mand engagerer sig med flere elskerinder, herunder Elisabeth Helene von Vieregg og Anna Sophie Reventlow. Louise trak sig af og til tilbage fra hoffet og boede på Rungstedgård, som er naboejendom til Rungstedlund. Rungstedlund var dengang kro, og her boede Johannes Ewald fra 1773-75, hvor han bl.a. skrev Rungsteds Lyksaligheder, hvor en af stroferne indeholder en reference til dronning Louise.

Louise døde i 1721, 9 år før kongen. Hun er begravet i Roskilde Domkirke.