Anna Sophie Reventlow (1693-1743)

Gift med Frederik 4

Anna Sophie Reventlow var datter af storkansler Conrad Reventlow og hans hustru, Sophie Amalie von Hahn.

Anna Sophie Reventlow malet i 1725 af J.S. du Wahl. Kilde: https://www.kongernessamling.dk/rosenborg/object/anna-sophie-ca-1725/. Da var dronningen 32 år.

Hun var dronning fra 1721-130 og gift med Frederik 4. Kongen mødte hende første gang i 1711 til maskerade på Koldinghus, hvortil hoffet var rejst fra pesten i København. Her blev han dødeligt forelsket, men Anna Sophies mor så nødigt sin datter som endnu en af Frederiks mange elskerinder, så hun gav hende husarrest på Clausholm. Det varede til 26. juni året efter, hvor Frederik bortførte Anna Sofie fra herregården gennem et vindue. Samme dag giftede han sig med hende til venstre hånd i Skanderborg Slotskirke. Anna Sophie var så kongens elskerinde mens han var gift med Louise af Mechlenburg frem til 1721, hvor Louise døde. Anna Sophie fik flere ejendomme, herunder Slotsholmsgade 8, lige ved siden af Finansministeriet og Vallø Slot ved Køge.

I denne bygning ved siden af Finansministeriet boede Anna Sophie Reventlow, mens dronning Louise stadig levede

Dagen efter dronningens bisættelse giftede Frederik sig med Anna Sophie igen – denne gang til højre hånd, og hun var nu dansk dronning. Som dronning splittede hun hoffet. Specielt kronprinsen, den senere Christian 6 blev hendes uforsonlige modstander. Efter kongens død i 1730 blev hun forvist fra hoffet og frataget sine erhvervede ejendomme. Hun skulle bosætte sig på Clausholm, hvor hun boede til sin død i 1743.

Clausholm Slot. Den nuværende bygning skyldes Conrad Reventlow. Slottet stammer tilbage fra 1100 tallet, og var også beboet af Mogens Gøye. Herfra bortførte Frederik 4 Anna Sofie i 1711, og her boede enkedronningen fra 1730 til sin død i 1743.
Dette naive billede forestiller Anna Sophie på et oprørt hav med Kristus, som peger mod Himlen. Hendes hofdame hjælper med at bære korset. Over de tre personer svæver en engel med en ulæselig tekst. I himlen sidder afdøde Frederik 4 og venter sammen med en tom tronstol. Der er 8 døde børn med. De tre i havet er udøbte og de fem i himlen er døbte. Ukendt kunstner. Rosenborg. Kilde: https://www.kongernessamling.dk/rosenborg/object/kristus-og-anna-sophie/

Anna Sophie er begravet i Roskilde Domkirke.