Frederik 5 (1723-1766)

Kong Christian 6
1699-1746
=>Kong Frederik 5
1723-1766
Dynastisk forbindelse til Oldenborgerne

Frederik 5 var søn af Christian 6 og Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach.

Frederik 5 malet i 1751 af Carl Gustav Pilo. Kongen var da 28 år. Frederiksborg. WikiCommons

Frederik 5 blev opdraget i den pietistiske skole, men fromheden bed ikke rigtig på den unge kronprins, som førte et noget udsvævende liv. I 1743 blev han gift med Louise af England. Da Christian 6 døde i 1746, blev de strenge regler om helligdagslukning og forbud mod teater ophævet. Den unge dronning Louise døde i 1751, men allerede i 1752 giftede kongen sig igen, denne gang med Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel. Frederik 5 grundlagde Kunstakademiet, som fik til huse på Charlottenborg. Han skildres som viljesvag med hang til alkoholisme, men han støttede sig til gode rådgivere, herunder særligt hans gode ven, hofmarskallen Adam Gottlob Moltke.

På Frederik 5’s tid blev der bygget markante bygninger

Amalienborg Slot

I København grundlagde kongen en helt ny bydel, Frederiksstaden, som bl.a. indeholdt Amalienborg, som består af fire palæer omkring en ottekantet plads med en rytterstatue af kongen i midten.

Fra venstre: Christian 8’s Palæ (Levetzaus Palæ), Frederik 8’s Palæ (Brockdorffs Palæ, Christian 9’s Palæ (Schacks Palæ) og (Christian 7’s Palæ (Moltkes Palæ)

Frederiks Hospital

Frederiks Hospital i Bredgade er i dag Designmuseum Danmark.
Detalje fra facaden. Frederik 5’s spejlmonogram

Frederiks Hospital blev oprettet som hospital for ubemidlede. Nicolai Eigtved var en af arkitekterne.

Markante personligheder på Fredrik 5’s tid:

Frederik 5 er begravet i Roskilde Domkirke.