Frederik 5 (1723-1766)

Kong Christian 6
1699-1746
=>Kong Frederik 5
1723-1766
Dynastisk forbindelse til Oldenborgerne

Frederik 5 var søn af Christian 6 og Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach.

Frederik 5 malet i 1751 af Carl Gustav Pilo. Kongen var da 28 år. Frederiksborg. WikiCommons

Frederik 5 blev opdraget i den pietistiske skole, men fromheden bed ikke rigtig på den unge kronprins, som førte et noget udsvævende liv. I 1743 blev han gift med Louise af England. Samme år kom Frederik i spil som svensk tronfølger. Den svenske konge, Frederik 1, var barnløs, så man ville finde en tronfølger fra den gottorpske linje. Det kunne være den senere russiske zar, Peter 3, men alligevel ikke, da Peter var konverteret til den ortodokse tro. Russerne pegede så på Peters granonkel, Adolf Frederik, idet de så ville tilbagelevere Finland, hvis Adolf Frederik blev valgt. I stedet foretrak de svenske bønder den danske kronprins Frederik som tronfølger. Bønderne fra Dalarna marcherede til Stockholm for at få opfyldt deres krav, men de fik ingen støtte fra Danmark, og de øvrige stænder valgte Adolf Frederik.

Da Christian 6 døde i 1746, og Frederik blev konge, blev de strenge regler om helligdagslukning og forbud mod teater ophævet. Frederik 5 skildres som viljesvag med hang til alkoholisme, men han støttede sig til gode rådgivere, herunder særligt hans gode ven, hofmarskallen Adam Gottlob Moltke. Kongens manglende fasthed kom til udtryk i 1749, hvor man skulle vælge om alliancen med Frankrig skulle fortsætte eller om man skulle alliere sig med Storbritannien. Frederik og regeringen satsede officielt på Frankrig, men uofficielt arbejdede Frederik og hans britiske dronning for en alliance med England. Det endte med Frankrig til stor fortrydelse for englænderne, som mente, at kongen ikke kunne stå fast på sin egen holdnng. I 1751 blev J.H.E. Bernstorff udenrigsminister og førte Danmarks udenrigspolitik uden indflydelse fra kongen.

Den unge dronning Louise døde i 1751, men allerede i 1752 giftede kongen sig igen, denne gang med Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel. Frederik 5 grundlagde Kunstakademiet, som fik til huse på Charlottenborg.

På Frederik 5’s tid blev der bygget markante bygninger

Amalienborg Slot

I København grundlagde kongen en helt ny bydel, Frederiksstaden, som bl.a. indeholdt Amalienborg, som består af fire palæer omkring en ottekantet plads med en rytterstatue af kongen i midten.

Fra venstre: Christian 8’s Palæ (Levetzaus Palæ), Frederik 8’s Palæ (Brockdorffs Palæ, Christian 9’s Palæ (Schacks Palæ) og (Christian 7’s Palæ (Moltkes Palæ)

Frederiks Hospital

Frederiks Hospital i Bredgade er i dag Designmuseum Danmark.
Detalje fra facaden. Frederik 5’s spejlmonogram

Frederiks Hospital blev oprettet som hospital for ubemidlede. Nicolai Eigtved var en af arkitekterne.

Markante personligheder på Fredrik 5’s tid:

Frederik 5 er begravet i Roskilde Domkirke.