Caroline Amalie af Augustenborg (1796-1881)

Gift med Christian 8

Caroline Amalie var datter af hertug Frederik Christian 2 af Augustenborg og Louise Augusta. Dermed var hun på fædrene side 5 x tipoldebarn af Christian 3 og på mødrene side barnebarn af Struensee og Caroline Mathilde.

Caroline Amalie malet i 1830 af Louis Aumont. Dronningen var da 34 år gammel. Rosenborg. WikiCommons

Caroline Amalie blev gift med Christian 8 i 1815, mens han var kronprins og efter at han havde et forlist ægteskab med Charlotte Frederikke bag sig. I 1839 blev hun dronning efter Frederik 6‘s død og i 1840 blev hun sammen med Christian 8 salvet i Frederiksborg Slotskirke.

Christian 8 og Caroline Amalie salves i Frederiksborg Slotskirke 28. juni 1840. Malet af J.D. Court. Statens Museum for Kunst. WikiCommons

Ægteskabet med Christian 8 blev lykkeligt, men forblev barnløst. Dronningen investerede mange kræfter i socialt og oplysende arbejde – særligt for kvinder. Hun knyttede sig meget til Grundtvig, hvis samfundssyn og kristne livssyn inspirerede hende meget.

Caroline Amalie er begravet i Roskilde Domkirke.