Christian 8 (1786-1848)

Christian 8 malet af Louis Aumont i 1831. Kongen var da 45 år gammel. Amalienborgmuseet, WikiCommons

Christian 8 var søn af Arveprins Frederik og Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin. Han blev gift med sin kusine, Charlotte Frederikke af Mechlenburg i 1808. Parret fik en søn, den senere Frederik 7, men ægteskabet blev allerede opløst i 1810 på grund af hustruens utroskab.

Christian blev udnævnt til statholder i Norge i 1813, men da Norge ifølge Kielerfreden i 1814 blev afstået til Sverige, tog nordmændene sagen i egen hånd og valgte Christian til norsk konge den 17. maj 1814, hvor han også underskrev den nye grundlov, Eidsvoll-forfatningen. Sverige ville dog ikke acceptere den norske selvstændighed, og efter militært pres indsatte landet sin egen konge, Karl 13, hvorefter Christian abdicerede den 7. oktober, efter at have været norsk konge i 4 måneder og 20 dage.

Eidsvoll Bygningen, hvor Norges grundlov blev vedtaget 17. juni 1814. WikiCommons

Frederik 6, som var norsk konge frem til 1814, var utilfreds med Christians norske eventyr og holdt bevidst tronfølgeren ude fra indflydelse indtil sin død i 1839. I 1815 blev Christian gift for anden gang, denne gang med Caroline Amalie af Augustenborg. Christian blev konge i 1839 og blev salvet sammen med sin dronning i Frederiksborg Slotskirke 28. juni 1840.

Christian 8 og Caroline Amalie salves i Frederiksborg Slotskirk 28. juni 1840. Malet af J.D. Court. Statens Museum for Kunst. WikiCommons

Christian 8 ville ikke efterkomme det voksende krav fra borgerskabet om at afskaffe enevælden og give landet en fri forfatning.

I de sidste af Christian 8’s regeringsår skærpedes modsætningsforholdet mellem den danske stat og det national-liberale borgerskab i hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. Dette borgerskab arbejdede for at løsrive hertugdømmerne fra Danmark og indlemme dem i Det tyske Forbund. På dette tidspunkt, var den danske konge hertug i alle tre hertugdømmer, men Slesvig hørte til Danmark og de to andre hørte til Det tyske Forbund, hvor de blev repræsenteret af den danske konge. Christian 8 udstedte i 1846 et åbent brev, som fastslog, at Danmark og Slesvig skulle have samme arvefølge. Dette provokerede de tysksindede i Slesvig, som gerne ville have Christian August af Augstenborg som regent. Men kongen døde 20. januar 1848, inden konflikten brød ud i lys lue.

Markante personligheder på Christian 8’s tid

Christian 8 er begravet i Roskilde Domkirke.