Dalby Kirke

Dalby Kirke set fra syd, Den har tidligere været meget længere og tårnet har været større. Til venstre på kirkens vestside ses lidt af Kungsgården, som fungerede som kloster. Der er også fundet rester af den oprindelige kongsgård, som havde direkte adgang til kirken fra vest.

I 1000-tallet blev der bygget en kongsgård, hvor kirken findes nu. På kongsgården boede bl.a. Svend Estridsens mor, Estrid. Svend Estridsen delte Roskilde Stift, så både Lund og Dalby blev bispesæder. I Lund blev Drottens Kirke biskopskirke unde ledelse af biskop Henrik, som repræsenterede den engelsk missionsvirksomhed. I Dalby byggede man i tilknytning til kongsgården en kirke i 1060. Kirken blev biskopskirke under ledelse af biskop Egino, som repræsenterede misssionen fra ærkebispesædet i Hamborg-Bremen. Tiden som biskopskirke blev kort, for allerede i 1066 blev Dalby og Lund samlet i ét stift under biskop Egino – nu i Lund. Kirken blev nu klosterkirke for et Augustinerkloster ved siden af kirken. Man mener, at kirken er Nordens ældst bevarede stenkirke.

Mindeplade i kirken for Svend Estridsen, Harald Hen og Knud den Hellige, som “Grundlagde og viderebyggede Det hellige Kors’ Kirke i Dalby”.
Kirkens hovedskib.
Døbefonten er fra 1100-tallet
Træfigur af Olav den Hellige. Han sidder med en drage med menneskehoved under stolen – et symbol på, at Olav har overvundet hedenskabet.

Denne kapitæl fra Dalby Kirke opbevares i Historiska Museet i Lund. Man ser den tyske kejser Henrik 3 overrække et sværd til Svend Estridsen, som symbol på, at Estridsens kirke i Dalby stod under det tyske ærkebispesæde i Hamborg-Bremen.

Harald Hen

Harald Hen døde i 1080 i en alder af o. 39 år.

Han er begravet i kirken, men man har ikke fundet hans grav.

På kirkegården findes denne romanske gravsten på et sted i nærheden af placeringen af kirkens apsis i 1200 tallet. Man kan stadigvæk ane et indhugget kors i stenen. Stenen er traditionelt kaldt Harald Hens gravsten, men der findes ingen grav under stenen, så tilknytningen til Harald Hen er noget tvivlsom.