Dalby Kirke

Dalby Kirke. WikiCommons

Svend Estridsen delte Roskilde Stift, så både Lund og Dalby blev bispesæder. Kirken er fra Svend Estridsens tid omkring 1060. Tiden som domkirke blev kort, for allerede i 1066 blev Dalby og Lund samlet i ét stift. Svend Estridsen havde også en kongsgård i Dalby, hvor hans mor, Estrid boede. Kongsgården ligger lige ved siden af kirken. Man mener, at kirken er Nordens ældst bevarede stenkirke. I Lunds Universitets Historiska Museum er der opbevaret en sandstenskapitæl fra Dalby Kirke, som forestiller den tyske kejser Henrik 3 overrække et sværd til Svend Estridsen.

Man ser også de to sønner, Harald og Knud med deres dronninger Margrete og Edel.

Harald Hen

Harald Hen blev sandsynligvis begravet i kirken foran alteret. Denne del af kirken er nu nedrevet, men på kirkegården ligger en sten, som ifølge gammel tradition er Haralds gravsten. Dette er dog meget usikkert.

Harald Hens gravsten på Dalby Kirkegård. Kilde: https://www.gravsted.dk/person.php?navn=haraldhen