Harald Hen (1041-1080)

Harald Hens grav

Harald overtog styret i Danmark efter sin fars død i 1074. Hans bror, Knud, var også kongemne, men der blev inkaldt til møde på Isøre Ting, hvor man valgte Harald som Svends efterfølger. Han var mere fredeligt indstillet end sin bror Knud, men deltog alligevel i vikingetoget mod england i 1069 sammen med Knud og sin farbror Asbjørn for at vinde landet tilbage fra Vilhelm Erobreren. Dette lykkedes ikke, og Haralds regeringstid var fredelig. Navnet Hen betyder en finkornet hvæssesten, som krigerne havde i bæltet og hentydede nok til Haralds milde natur.

Harald døde 17. april 1080 og er begravet i Dalby Klosterkirke i Skåne. Kirken var bispesæde i perioden 1059-o. 1069 med bispen Enigo indsat af ærkebispen i Bremen. I Dalby lå også en kongsgård, som blev benyttet af både Svend Estridsen og hans mor, Estrid. Svend Estridsen byggede både stenkirken og kongepaladset og Harald blev sandsynligvis begravet i kirken foran alteret. Denne del af kirken er nu nedrevet, men på kirkegården ligger en sten, som ifølge gammel tradition er Haralds gravsten. Dette er dog meget usikkert. I Lunds Universitets Historiska Museum er der opbevaret en sandstenskapitæl fra Dalby Kirke, som forestiller den tyske kejser Henrik 3 overrække et sværd til Svend Estridsen. Man ser også de to sønner, Harald og Knud med deres dronninger Margrete og Edel.