Drottens kirke

Begravelser

Svend Tveskæg byggede en trækirke i Lund, som var viet til den hellige treenighed. Kirken blev senere i 1000-tallet erstattet af en frådstenskirke. Man har fundet rester af trækirken og på grundlag heraf er modellen fremstillet.

Model af Svend Tveskægs Treeningskirke i Lund. (Roskilde Museum)

Svend Tveskæg

Ifølge hyldestskriftet, Encomium Emmae Reginae, til dronning Emma forfattet af en fransk munk i 1040’erne sørgede en engelsk dame for at få Svends lig ud af England nedlagt i duftende urter. Svend blev hererefter begravet …. in monasterio, in honore sancte Trinitatis ab eodem rege constructo in sepulchro, quod sibi parauerat ….( …. i det kloster, som samme konge havde ladet opføre til den hellige trefoldigheds ære, i det gravsted, han havde indrette til sig selv …..). Dette kan tolkes både som Trefoldighedskirken i Roskilde, altså forløberen for frådstenskirken eller det kan være Trinitatiskirken i Lund.  Hvis det er treenighedskirken i Lund, kan liget senere være overført til den senere frådstenskirke og muligvis til domkirken.