Drottens kirke

Begravelser

I området omkring gaden Kattesundet i Lund har man fundet spor efter tre trækirker og en kirke af frådsten. Man kan ikke længere se spor efter trækirkerne, men man kan stadig se ruinerne af frådstenskirken, kaldet Sankt Drottens Kirke. De findes under restauranten Gatto Stretto i Kattesundet. Drottens kirke blev bygget engang i 1020-tallet under Knud den Store.

Området vest for Stortorget omkring Kattesundet: A: Svend Tveskægs Treenighedskirke fra o. 990 opført af træ. B: Drottens Kirke fra o. 1020 (Knud den Store) opført af frådsten. C: En trækirke fra o. 1040 (Magnus den Gode. D: Østre Kattesundskirken fra o. 1050 (Svend Estridsen). Kilde: https://www.turistinformationlund.se/upplevelser/drottenskyrkoruin/
I fortovet ud for restauranten er kirkens omrids markeret, idet man ser et hjørne af kor og apsis.
Ruinerne af Drottens Kirke
Model af Drottens Kirke fra 1020-tallet. Kirken er uden apsis.
Model af den senere ombyggede Drottens Kirke. Den har nu apsis i overensstemmelse med markeringen i fortovet.
I Drottens Kirke er udstillet disse planker, som stammer fra Østre Kattesundskirken. Kirken har været Nordens største trækirke.
Model af Østre Kattesundskirken.

Den ældste af kirkerne er en trækirke fra o. 990. Den er altså bygget under Svend Tveskæg, og var en kirke viet til Den hellige Treenighed.

Model af Svend Tveskægs Treenighedsskirke i Lund. Drottens Kirkeruin

Den oprindelige kirke bestod kun af langskibet, mens koret blev bygget senere.

Svend Tveskæg

Svend Tveskæg døde i 1014 i en alder af 50 år. Han har muligives været begravet i trækirken fra o. 990. Under koret fandt man nemlig et tomt gravkammer. Måske er koret og gravkammeret indrettet i forbindelse med Svend Tveskægs død. En samtidig kilde underbygger denne påstand: Ifølge hyldestskriftet, Encomium Emmae Reginae, til dronning Emma forfattet af en fransk munk i 1040’erne blev Svend Tveskæg først begravet i York. Herefter sørgede en engelsk dame for at få Svends lig ud af England nedlagt i duftende urter. Svend blev hererefter begravet …. in monasterio, in honore sancte Trinitatis ab eodem rege constructo in sepulchro, quod sibi parauerat ….( …. i det kloster, som samme konge havde ladet opføre til den hellige trefoldigheds ære, i det gravsted, han havde indrette til sig selv …..). Dette kan tolkes både som Trefoldighedskirken i Roskilde, altså forløber for domkirken eller det kan være Treenighedskirken i Lund. Det tomme gravkammer kunne tyde på, at man har flyttet Svend Tveskægs lig. Det kunne være til Drottens Kirke, hvor der også findes et tomt gravkammer under koret. Gravkammeret var stort: 6,3 x 4,9 m, og det kunne være bygget til at huse Svend Tveskægs lig, som så er overført fra trækirken engang under Knud den Store. Imidlertid var også dette gravkammer tomt. Det ser ud til at være fyldt op o. 1150 under Svend Estridsen, så liget er altså flyttet endnu engang, formentligt til den nyopførte domkirke fra 1145.

Margrete Fredkulla

Margrete Fredkullas dødsår angives forskelligt. Saxo angiver det til 1130, mens andre krøniker angiver til 1117 eller 1115. Hun er muligvis begravet i Roskilde Domkirke, men i Drottens Kirke findes en gravplade som kunne være hendes. I graven fandtes knogler, som stammede fra en ca. 35 år gammel kvinde.

Gravpladen har følgende tekst: “I denne grav hviler velbårne Margaretas ben. Må hun ikke føres til det forhadte sted, men til Paradiset”.