Christian 10 (1870-1947)

Kong Frederik 8
1843-1912
=>Kong Christian 10
1870-1947
Dynastisk forbindelse til Glücksborgerne
Christian 10. WikiCommons

Christian 10 var søn af Frederik 8 og dronning Lovisa. Han blev i en alder af 42 år konge i 1912 efter sin fars død. I 1898 blev prins Christian gift med Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin.

Under Første Verdenskrig 1914-1918 var Danmark neutral. Christian 10, hans svogers bror, Gustav 5 fra Sverige og hans egen bror, Håkon 7 fra Norge mødtes i december 1914 i Malmø og bekræftede de tre landes neutralitet.

Erindringskort fra Trekongemødet i Malmø. WikiCommons

I 1915 gennemførtes en ændring af Grundloven, som bl.a. indebar stemmeret til kvinder og tjenestefolk uden egen bopæl. Endvidere ophørte retten for kongen til at udpege medlemmer af Landstinget og man indførte adgang til folkeafstemninger.

5. juni 1915 trådte grundlovsændiringen i kraft. Her ses en deputation af kvinder på Amalienborg for at takke kongen. WikiCommons

I 1917 blev De vestindiske Øer solgt til USA for 25 mio dollars. Salget skete efter en folkeafstemning i 1916.

Hertugdømmet Slesvig havde siden 2. slesvigske krig i 1864 været tysk. I 1920 blev der afholdt folkeafstemninger i den nordlige og mellemste del af Slesvig om det fremtidige tilhørsforhold. På denne måde blev den nordlige del dansk mens den mellemste del blev tysk. Det indebar, at Flensborg også blev tysk, hvilket udløste Påskekrisen, hvor Christian 10 afsatte ministeriet Zahle 29. marts 1920. I stedet indsatte han en regering ledet af Otto Liebe, som skulle afholde et nyt folketingsvalg. Det var et brud på parlamentarismen, som var indført ved systemskiftet i 1901, idet den nye regering ikke havde et folketingsflertal bag sig. Efter pres fra Stauning og trusler om generalstrejke, trak kongen i land, og allerede 5. april blev regeringen Liebe afskediget og erstattet af en regering under ledelse af M.P. Friis. Genforeningen blev officiel 15. juni 1920 og 10. juli red Christian 10 symbolsk over den gamle grænse. Der er rejst en mindesten på stedet ved Den gamle Grænsekro.

Der blev gennemført folkeafstemninger i zone 1 (dansk flertal) og zone 2 (tysk flertal). WikiCommons
Christian 10 på sin hvide hest har taget en pige med på rideturen over den gamle grænse ind i Nordslesvig. I baggrunden Frederik 9. WikiCommons

I 1929 startede en verdensomspændende økonomisk krise, med store sociale konsekvenser i Danmark. For at afbøde virkningen, indgik ministeriet Stauning i 1933 det såkaldte Kanslergadeforlig, hvor grundlaget for velfærdssamfundet blev skabt med indførelse af aldersrente og sygekasser. Forligtet indeholdt også støtte til det betrængte landbrug.

Under besættelsen fra 1940-1945 blev kongen et samlingspunkt for danskerne – ikke mindst ved hans daglige rideture gennem København. I 1942 var han årsag til den såkaldte Telegramkrise. I anledning af kongens fødselsdag 26. september havde Hitler sendt et lykønskningstelegram. Dette besvarede Christian 10 med en kort standardtekst, hvilket Hitler opfattede som en fornærmelse og udløste en diplomatisk krise. Resultatet blev, at Buhl måtte træde tilbage som statsminister og afløses af Erik Scavenius. Efter krigen tilsluttede Danmark sig FN i 1945.

Christian 10 på vej gennem København 26. september 1940, som var kongens 70 års fødselsdag. WikiCommons

Regeringsledere i Christian 10’s tid

RegeringstidTitelNavnParti
1910-1913KonseilspræsidentKlaus BerntsenVenstre
1913-1920Konseilspræsident
1913-1918,
Statsminister
1918-1920.
Carl Th ZahleDet radikale venstre
1920StatsministerOtto LiebePartiløs
1920StatsministerMichael P. FriisPartiløs
1920-1924StatsministerNiels NeergaardVenstre
1924-1926StatsministerThorvald StauningSocialdemokratiet
1926-1929StatsministerTh. Madsen-MygdalVenstre
1929-1942StatsministerThorvald StauningSocialdemokratiet
1942StatsministerWilhelm BuhlSocialdemokratiet
1942-1945StatsministerErik ScaveniusPartiløs
1945StatsministerWilhelm BuhlSocialdemokratiet
1945-1947StatsministerKnud KristensenVenstre

Markante personligheder på Christian 10’s tid:

Markante byggerier i Christian 10’s tid.

Det tredje Christiansborg. Byggeriet startede egentlig allerede i Frederik 8’s tid, men stod først færdigt i 1927.
Aarhus Rådhus blev indviet i 1941 som byens 3. rådhus. Arkitekt: Arne Jacobsen. WikiCommons
Den gamle Lillebæltsbro blev indviet i 1935. Det er en kombineret vej- og jernbanebro, som afløste færgeforbindelsen mellem Strib og Snoghøj. Længden er 1,2 km. WikiCommons
Storstrømsbroen blev indviet i 1937. Det er en kombineret vej- og jernbanebro, som afløste færgeforbindelsen mellem Masnedø og Orehoved. Længden er 3,2 km. WikiCommons

Christian 10 er begravet i Roskilde Domkirke.