Valdemar den Unge (1209-1231)

Valdemar den Unges grav

Valdemar den Unge var søn af Valdemar Sejr og dronning Dagmar. Han blev kronet som konge i 1215 i en alder af kun 7 år. I 1223 blev han sammen med sin far taget til fange af Henrik af Schwerin på Lyø. Han sad fængslet indtil i 1229 og giftede sig med sin papkusine, Eleonora, som var datter af Bengerds bror, kong Alphons af Portugal. I 1231 døde både Eleonora i barselssengen og Valdemar ramt af et vådeskud under en jagt på Røsnæs. Valdemar den Unge blev betragtet som dansk konge, selv om Valdemar Sejr levede og var konge i hele sønnens levetid.