Sorgenfri Slot

Sorgenfri Slot

Sorgenfri Slots nuværende bygninger stammer fra 1757, hvor de blev opført af Sophie Caroline af Ostfriesland. Hun var søster til dronning Sophie Amalie, og levede som enke i 30 år. På stedet lå tidligere en gård ejet af Roskilde bispestol. Gården overgik til kronen ved reformationen i 1536. Stedet var så i privat eje indtil 1730. Gården blev nedrevet og erstattet af to på hinanden følgende bygninger. Slottet har været bolig for Christian 8 og Christian 10 og senest for Arveprins Knud.