Knud Dana Ast (o.918 – o. 958)

Knud Dana-Ast (o. 918 – 958) var ældste søn af Gorm den Gamle. Tilnavnet Dana Ast skal læses som “danskernes kærlighed”. Han var højt elsket af Gorm og Thyra, men blev dræbt under et vikingetogt til Irland. Ifølge Saxo tog dette så hårdt på både Gorm og Thyra, at de døde næsten samtidigt. Det viser dog bare, at Saxo ikke har kendt Gorms runesten i Jelling, hvoraf det fremgår, at Thyra døde før Gorm, og at der har været tid til at opsætte runestenen inden Gorms død.

Knud blev formentlig begravet i Jelling. Man kunne forestille sig, at Gorms grav i Jelling Kirke i virkeligheden er over Knud Dana Ast og ikke Gorm den Gamle. Til støtte for denne teori kan anføres, (1) at knoglerne som blev undersøgt 1976-2000 tyder på en mand, som er yngre end Gorm og kunne være på alder med Knud. (2) knoglerne var begravet uordentligt og der manglede 69. Dette kunne være fordi, liget har været sønderdelt på slagmarken i Irland, så man ikke har fået det hele med. Når resterne skulle transporteres hjem til Danmark, har man så skåret liget i mindre stykker og opbevaret det i en saltlage. Endelig har graven fået en ikke fremtrædende plads i kirken. Den befinder sig faktisk udenfor den oprindelige stenkirke, men inde i den træhal, som fandtes på stedet. Imod taler, at gravgodset er af samme slags og af samme høje kvalitet, som det man fandt i graven i den lille høj under Nordhøjen, hvor man mener, at Gorm (og måske Thyra) har været begravet.

Graven i Jelling Kirke

Remende-dup og remholder fra graven i kirken