Knud Dana Ast (o.930 – o. 962)

Gorm den Gamle
o.893-o.964
=>Knud Danaast
o.930-o.962
Fantasibillede af Knud Dana-Ast tegnet af Lorenz Frølich i 1855. WikiCommons

Knud Dana-Ast (o. 930 – o.962) var ældste søn af Gorm den Gamle. Tilnavnet Dana Ast skal læses som “danskernes kærlighed”. I 937 blev Knud og hans lillebror, Harald, sendt til den sachsiske konge, Herman Bilung som gidsel for, at Herman hjalp hans far i borgerkrigen mod Harald Knudsøn. Samme år blev han døbt. Ifølge Gesta Wulnensis blev han i 947 underkonge i Jylland sammen med sin far. Samme år deltog han sammen med sin lillebror, Harald i et togt til Irland. I 962 giftede han sig med Tofa (Tove), som var datter af obodritkongen, Mistivoj. Men i efteråret, samme år, blev han dræbt under et togt til Irland. Ifølge Saxo tog dette så hårdt på både Gorm og Thyra, at de døde næsten samtidigt. Det viser dog bare, at Saxo ikke har kendt Gorms runesten i Jelling, hvoraf det fremgår, at Thyra døde før Gorm, og at der har været tid til at opsætte runestenen inden Gorms død.

Knud Dana-Ast er muligvis begravet i Jelling.