Niels af Aarhus

Niels’s grav

Niels var uægte søn af Knud 5. Man ved ikke så meget om hans voksne liv, men han virkede i Aarhus og udrettede mange mirakler inden sin død. I Aarhus er der nogle lokaliteter med tilknytning til Niels. Sankt Nicolaus’ kilde ved strandvejen er opkaldt efter ham, uden at man dog har en præcis hændelse, som forklarer dette. Kilden er i dag udtørret, men der findes et anlæg omkring den. I Viby er der også en kilde, som sprang et sted, hvor Niels med sin stok tegnede omridset af et kors i jorden. Kilden findes ikke længere, men lå i den sydlige del af krydset mellem Åhavevej og Viby Ringvej. På Skt. Olufs Kirkegård er opsat et mindekors for Niels. Også efter døden skete der mirakler ved hans grav i den trækirke, som var forløberen til Aarhus Domkirke.