Vor Frue Kirke, Aarhus

Vor Frue Kirke ligger udenfor voldene. Under Gorm den Gamle blev blev der i 948 indsat biskopper i Slesvig, Ribe og Aarhus. I Aarhus hed biskoppen, Reginbrand, og hans menighed benyttede en trækirke udenfor voldene. Denne blev så byens første domkirke.

Model af Aarhus i 900-tallet. Den befæstede by ligger til højre med den centrale kultplads (hvor nu domkirken ligger) i midten. Til venstre ses trækirken uden for byen. Moesgaard Museum
Her ses samme model med angivelse af nuværende domkirke og Magasin. Moesgaard Museum

I 1050 brændte Harald Hårderåde kirken, som derefter blev kirken afløst af en frådstenskirke, af hvilken man stadigvæk kan se krypten.

Krypten under Vor Frue Kirke er Nordens ældste stenrum. Den stammer fra 1060. Man ser Aabykrucifikset (kopi), som stammer fra Aaby Kirke ved Aarhus og er fra o. 1100.

Omkring frådstenskirken blev i 1080-tallet bygget en teglstenskirke viet til Skt. Nikolaj. I 1200-tallet ophørte kirken med at være domkirke i forbindelse med at Skt. Clemens kirken blev bygget indenfor voldene, over Hellig Niels‘ grav af biskop Peder Vognsen. Kirken blev overtaget af dominikanerordenen, som de følgende år udvidede kirken og byggede klosterbygningerne.

Vor Frue Kirke set fra øst. Til højre en af klosterbygningerne.
Altertavlen i Vor Frue Kirke er fra starten af 1500 tallet og er skænket af kong Hans og dronning Christine
Ved siden af altertavlen er malet dette skjold. Skjoldet tilhører Valdemar Atterdag og blev malet mellem 1330 og 1340, i den kongeløse tid, da Valdemar havde skænket kirken en pengegave. Løverne findes stadig i rigsvåbenet, men bemærk, at de vender hovederne mod tilskueren, så heraldisk er de ikke løver men leoparder.

Et af rummene i dominikanernes kloster kendes nu som klosterkirken, men var oprindeligt klostrets kapitelsal, altså munkenes samlingssal. Efter refomationen blev klostret indrettet som hospital, og rummet fungerede da som hospitalskirke.