Thrugotslægten beskrivelser

Thorgunna Vagnsdatter (1030-?)

Thorgunna var tipoldebarn af Toke Gormsøn og tilhørte dermed den danske kongeslægt. Hun var gift med Thrugot Fagerskind og mor til Dronning Bodil. Thorgunnas gravsted kendes ikke.

Thrugot Fagerskind (1032-1070)

Thrugot Fagerskind var søn af Ulf Galicienfarer. Navnet betyder noget i retning af lys i huden. Han var leder af Svend Estridsens hird. Thrugots hustru, Thorgunna Vagnsdatter var oldebarn af Palnatoke og tilhørte dermed Hvideslægten.

Ukendt gravsted

Svend Thrugotsøn (?-1086)

Svend var søn af Thrugot Fagerskind. Han tilhørte Knud den Helliges hird og forsvarede Knud i Albani Kirke i 1086, men overlevede angrebet. Han rejste til Flandern og fik frigivet Oluf Hunger.

Ukendt gravsted

Svend Aggesen (1145-?)

Svend Aggesen var oldebarn af Thrugot Fagerskind og nevø til Ærkebiskop Eskild Han var hirdmand hos Valdemar den Store, og så skrev han den første samldede danmarkshistorie, Brevis historia recium Dacie (Kortfattet Danmarkshistorie). I Svend Aggesens krønike er Valdemar den Store hovedpersonen i modsætning til den lidt senere Gesta Danorum af Saxo, hvor Absalon er hovedpersonen. Svends far, Agge, kæmpede i øvrigt på Svend Grathes side i kampen på Grathe Hede i 1157.

Ukendt gravsted.

Karl Karlsøn (?-1178)

Karl Karlsøn var barnebarn af Ærkebiskop Eskild. Han gjorde oprør mod Valdemar den Store men blev dræbt i forsøget på at indtage Halland. Som barn blev Karl brugt som gidsel, da Valdemar indtog Søborg Slot.

Ukendt gravsted

Knud Karlsøn (?-1178)

Knud Karlsøn var barnebarn af Ærkebiskop Eskild. Han gjorde oprør med Valdemar den Store og blev indsat som fange på Søborg Slot, hvor han døde.

Ukendt gravsted