Ærkebiskop Asser (1055-1137)

Asser var barnebarn af Thrugot Fagerskind. I 1104 blev han Danmarks første ærkebiskop med sæde i Lund.

Lunds Domkirke, WikiCommons

Mens Erik Ejegod var på pilgrimsrejse til Jerusalem, styrede han landet sammen med Harald Kesja. Asser grundlagde den nuværende domkirke i Lund, som afløste den tidligere frådstenskirke. I næsten hele kong Niels‘ regeringstid støttede Asser kongen, men ved slaget ved Fodevig i 1134 støttede han oprørerne Erik Emune og Erik Lam, nok fordi Niels og Magnus havde aftalt med biskoppen i Bremen, at Lund igen skulle lægges under den dennes ærkebispesæde. Asser er gravlagt i Lunds Domkirke.