Lunds domkirke

(*) Lunds Domkirke set fra sydvest

Begravelser

Erik Ejegod havde fået pavens tilladelse til at oprette et ærkebispedømme i Lund. Den første ærkebiskop var Asser, som startede byggeriet af Lunds domkirke. Han kunne indvie krypten i 1123, og i 1145 var resten af kirken færdig under Assers efterfølger, ærkebiskop Eskild. Det var i kirken, at man valgte Absalon til ny ærkebiskop i 1177, hvor Eskild trak sig tilbage til Clairvaux.

Indgangsportalen til Lunds domkirke viser Kristus i midten omgivet af Laurentius til venstre og Knud den Hellige til højre. Knud var helgenkåret i 1101 inden kirkebyggeriet startede.

I 1332 skete der et blodbad i kirken. Landet var ved Christopher 2‘s død overtaget af de holstenske grever, Johan og Gerhard 3. Skåningerne gjorde oprør og nedslagtede 300 holstenere inde i kirken. I 1406 den 26. oktober stod brylluppet mellem Erik af Pommern og Philippa i kirken. I 1525 kom det til kampe inde i selv kirken. Den skånske almue havde støttet af Søren Norby gjort oprør mod adelen og Frederik 1, men Frederiks hærfører Johan Rantzau trængte bønder og borgere ind i kirken, hvor mange mennesker blev slagtet af hans lejetropper.

I krypten findes en brønd med relieffer af Adam van Düren. et af dem forestiller sandsynligvis kong Hans.

Oluf Hungers grav

Oluf Hunger døde i 1095 som en konge, der følte sig ramt af Guds vrede for drabet på Knud den Hellige 9 år tidligere. Der er ikke efterladt nogen oplysninger om, hvor han blev begravet, men det er sandsynligvis i den frådstendskirke, som var forgængeren til Lunds Domkirke. I hvertfald optræder Oluf i kirkens nekrologium, dvs fortegnelse over afdøde, som man skal læse bønner for.

Oluf 2’s grav

Oluf 2 døde i 1387 og blev begravet i Sorø Klosterkirke, men hans hjerte og lever blev begravet foran Maria-alteret i Lunds Domkirke. Dette alter blev senere flyttet til søndre korsarm, men Olufs indvolde ligger formentlig stadig under gulvet i domkirkens kor.

(*) Koret i Lunds Domkirke