Ærkebiskop Eskild (1100-1181)

Eskild var ligesom sin forgænger og farbror Asser også medlem af den jyske stormandsslægt Thrugotsønnerne.

Eskild og Valdemar den Store var halvfætre.

Eskild blev først biskop i Roskilde i 1134 og senere ærkebiskop i Lund ved Assers død i 1137. Ved bispevalget blev Eskild støttet af sin halvfætter, den sjællandske stormand Peder Bodilsen. Eskild var en stærk og stridbar person, som både var i opposition til Erik Emune, Erik Lam og senere til Valdemar den Store. Under borgerkrigen efter Erik Lams død blev Eskild underkøbt af Svend Grathe til at støtte sig. Modsætningen til Valdemar kom til udtryk ved, at der i 1159 var to aspiranter til pavestolen. Den ene, Alexander 3. var støttet af kardinalerne i Rom og den anden, Victor 4. var støttet af kejser Frederik af Babarossa. Her støttede Eskild Alexander 3., mens Valdemar og Absalon støttede Victor 4. Dette medførte, at Eskild gik i eksil i 6 år i 1160’erne. Helgenkåringen af Knud Lavard i 1170 skete meget mod hans vilje, men han forrettede den alligevel, og herefter forsonede han sig med Valdemar den Store og Absalon, som begge havde støttet oprettelsen af danske cistercienserklostre.

I Frankrig havde abbed Bernhard af Clairvaux startet en religiøs bevægelse, som kæmpede for, at teologien skulle være mere bibeltro og ikke beskæftige sig med logiske ræsonnementer. “Tro er forstand i sig selv – at tænke er at elske sin Gud”. Bernhard havde stiftet det første cistercienserkloster i Europa, og Eskild grundlagde i 1151 et cistercienser kloster i Esrum.

Den tilbageværende fløj af Esrum Kloster

Allerede i 1144 havde Eskild grundlagt Herrevads Kloster i Skåne, som også var et cistercienserkloster. Her trak Esbern Snare sig tilbage kort før sin død i 1204.

Herrevads Kloster. Sakristiet. WikiCommons

Det blev overladt til danske herremænd efter refomationen. Bl.a. boede Sten Bille her. Sten Bille var Tyco Brahes morbror, og det var på Herrevad Kloster, at Tyco Brahe opdagede Stella Nova 11. november 1572. I dag er der meget få dele tilbage af de oprindelige bygninger.

I 1130’erne opførte Eskild Søborg på den yderste holm i Søborg Sø. Borgen blev angrebet af Valdemar den Store i 1161 og efter lang tids belejring erobrede Valdemar borgen, og Eskild flygtede ud af landet. Under belejringen blev Eskilds dattersøn, Karl, brugt som gidsel af Valdemars styrker, som truede med at hænge ham. Siden hen i 1170 deltog Karl og hans bror Knud i et oprør mod Valdemar den Store.

Fundamentet til det ottekantede tårn på Søborg Slot. Dette hører til den ældste del af slottet bygget af Eskild i 1150. Efter Valdemars erobring, tjente tårnet som statsfængsel.

På Søborg borgbanke er også fundamenterne fra en rundkirke rejst af Eskild. Det er en sjælden kirketype på Sjælland, hvor der nu kun er én rundkirke, nemlig Bjernede Kirke, som er bygget af Sune Ebbesen.

Eskild fik overdraget borgen Åhus i Skåne af Svend Grathe i 1149. Grunden var, at Svend Grathe en overgang havde hold Eskild fænglset.

I 1177 trak Eskild sig tilbage til fordel for sin efterfølger, Absalon, og levede som munk i klostereret i Clairvaux, hvor han døde og ligger begravet.

Klostret i Clairvaux, WikiCommons