Christoffer af Bayern (1416-1448)

Christoffer af Bayerns grav

Christoffer af Bayern var søn af Erik af Pommerns søster, Catharina af Pommern, og han var således fætter til Erik af Pommern, men også tipoldebarn af Valdemar Atterdag, så han tilhørte stadig den oprindelige kongeslægt. I 1439 afsatte det danske rigsråd Erik af Pommern og gjorde Christoffer til dansk rigsforstander. Man sikrede sig fred med Adolf 8 ved stort set at overlade hele Sønderjylland til ham, og året efter blev Christoffer hyldet som dansk konge på tinget i Viborg. I 1441 nedkæmpede Christoffer et bondeoprør i Thy ved Husby Hole, hvor der nu er opsat en mindesten. Der blev digtet en folkevise om begivenheden – tydeligt forfattet af en vendelbo.

Først da rømmer de morsing’
og så de forrædere af Thy;
efter da stod de vendelboer,
de ville ikke fly.
Efter stod de vendelboer,
de ville ikke fly;
da bygged de dem en vognborg,
derfor lod de deres liv.

I 1441 blev Christoffer også hyldet i Sverige hvorved han tog magten fra Karl Knutson, og i 1442 blev han hyldet i Norge. Han blev kronet i de tre kirker: Nidarosdomen i Trondhjem, Domkirken i Uppsala og Ribe Domkirke.