Christoffer af Bayern (1416-1448)

Kong Valdemar Atterdag
1320-1375
=>Ingeborg Valdemarsdatter
1347-1370
=>Maria af Mecklenburg-Schwerin
1363-1394
=>Catharina af Pommern
1390-1426
=>Kong
Christoffer af Bayern
1416-1448
Dynastisk forbindelse til Jellingdynastiet
Christoffer af Bayern, Ukendt kunstner, WikiCommons

Christoffer af Bayern efterfulgte Erik af Pommern som konge i 1439. Han var søn af Erik af Pommerns søster, Catharina af Pommern og Johan af Phalz-Neumarkt, og han var således nevø af Erik af Pommern, men også tipoldebarn af Valdemar Atterdag, så han tilhørte stadig den oprindelige kongeslægt. I 1439 afsatte det danske rigsråd Erik af Pommern og gjorde Christoffer til dansk rigsforstander. Man sikrede sig fred med Adolf 8 ved stort set at overlade hele Sønderjylland til ham, og året efter blev Christoffer hyldet som dansk konge på tinget i Viborg.

Husby Hole

I 1441 nedkæmpede Christoffer et bondeoprør i Thy ved Husby Hole, hvor der nu er opsat en mindesten. Der blev digtet en folkevise om begivenheden – tydeligt forfattet af en vendelbo.

Først da rømmer de morsing’
og så de forrædere af Thy;
efter da stod de vendelboer,
de ville ikke fly.


Efter stod de vendelboer,
de ville ikke fly;
da bygged de dem en vognborg,
derfor lod de deres liv.

Mindestenen på Sankt Jørgensbjerg er udført af billedhuggeren Axel Poulsen. Stenen skulle have opsat i 1941 i 500-året for slaget, men kom først op efter krigen.
På stenens bagside er skrevet et af versene fra den middelalderlige folkevise

I 1441 blev Christoffer også hyldet i Sverige hvorved han tog magten fra Karl Knutson, og i 1442 blev han hyldet i Norge.

I Christoffers regeringstid sad hans morbror, Erik af Pommern, stadigvæk på Gotland. Christoffer planlagde et togt for at fordrive Erik, men blev indhentet af sin tidlige død.

Christoffer af Bayern døde i 1448 og er begravet i Roskilde Domkirke.