Vadstena Kloster

Klostret i Vadstena er grundlagt af den hellige Birgitta (1303-1373) i bygninger, som blev skænket hende af Magnus Smek og hans hustru. Birgitta var i familie med den svenske kongeslægt, idet hendes tipoldefar var Birger Jarls bror. Efter hendes mands død i 1344 fik hun en åbenbaring og indstiftede en nonneorden, som skulle reformere den katolske kirke.

Den hellige Birgitta af Vadstena, WikiCommons. Statue i Vadstena Klosterkirke

Bygningerne havde tidligere været et kongepalads. Birgitta var en stor modstander af Valdemar Atterdag og advarede Magnus Smek mod den danske konge. I 1502 blev dronning Christine indsat i klostret som Sten Stures gidsel. Her opholdt hun sig i halvandet år.

Vadstena Kloster. WikiCommons

Birgitta

Den Hellige Birgitta døde i 1373 i en alder af 70 år. Hun blev skrinlagt 14 år efter i klosterkirken af Dronning Margrethe 1, som var stærkt grebet af Birgittas tanker. Birgitta havde boet de sidste 24 år af sit liv fra 1349 i Rom. Huset på Piazza Farnese ligger der endnu ved siden af kirken, Santa Brigida, som blev kirke for hendes klosterorden.

På Piazza Farnese finder man denne mindeplade for Den hellige Birgitta. Google Maps
Den hellige Birgittas skrin. Kilde: https://snl.no/relikvier

Dronning Philippa

Dronning Philippa døde i 1430 i en alder af 36 år. Hun er gravlagt i Skt. Annas kapel, som der i dag ikke er spor efter i klosterkirken. Dronningens gravsten ligger nu et andet sted i kirken. Den er fremstillet af grå kalksten og viser korsfæstelsen og Philippas våbenskjold. Langs kanten er følgende tekst indgraveret: “Her ligger begravet den nåderige dronning Philippa, hustru til Erik, engang Sveriges, Goternes, Danmarks og Norges mægtige Konge, Pommerns hertug. Hun var datter af Henrik 4., Englands Frankrigs og Irlands konge, og hun døde i det Herrens år 1430 den 5. januar. Gravstenen er fra 1500 tallet og skyldes formentlig kongen Johan 3 (1537-1592), som har ladet nogle tilsvarende gravsten fremstille andre steder i Sverige. Blandt disse er gravstenen for Magnus Stærke i Vreta Klosterkirke.

Dronning Philippas gravsten i Vadstena Klosterkirke. WikiCommons