Gamla Uppsala

Lidt nord for nuværende Uppsala ligger Gamla Uppsala. Stedet var gennem gennem jernalderen og vikingetiden centrum for tilbedelsen af guderne Odin, Thor og Frey. Ifølge Adam af Bremen var der en stor sal med skulpturer af de tre guder. Der er fundet rester af en kongshal og to mindre haller, og der er mange gravhøje i området, hvoraf tre er meget store. Kongshallen var bygget på en kunstig forhøjning i terrænet, og her er måske årsagen til navnet Uppsala – “den høje sal”. Ligesom i Lejre (Grydehøj) er gravhøjene fyrstegrave, hvor den afdøde er brændt. Der blev bygget en kirke på stedet, som var Sveriges første ærkebispesæde, indtil det blev flyttet ind til nuværende Uppsala. Ifølge Adam af Bremen blev der hvert niende år ofret 9 mennesker til guderne. Den gamle kongeslægt, ynglingerne, boede og herskede på stedet. En af kongerne var Adils, som ifølge sagnet forfulgte Rolf KrakeFyrisvallarna. Mødet mellem Rolf Krake og Adils fandt sted i den store sal. Adils skulle være begravet i én af de tre store gravhøje. Gamla Uppsala var hedenskabets sidste bastion i Sverige. Det lykkedes først at kristne stedet under kong Inge den Ældre i slutningen af 1000-tallet.

De tre kongehøje fra 600-tallet i Gamla Uppsala, som ifølge sagnet er begravelssested for ynglingekongerne Aun, Adils og Egil, WikiCommons
Gamla Uppsala Kirke er fra midten af 1100 tallet. Her blev Erik den Hellige oprindeligt begravet i 1160. Han er senere overført til Uppsala Domkirke.

Ottar

Ottar var formentlig far til Adils og Hød.

Ottarshögen kan være Ottars begravelsessted. WikiCommons

Adils

Kong Adils var en svensk sagnkonge, som via sin hustru var i familie med de danske skjoldungekonger. Han er begravet i en af de tre store gravhøje. Ifølge Steffen Heiberg, “En ny begyndelse” kan kong Adils være hunnerkongen, Attila (o. 406-453)

Sigfred Regnarsøn (Sigurd Ring)

Sigfred døde. o. 798. Han er muligvis begravet i området.

Erik Segersäl

Erik Segersäl døde o.995 i en alder af o.50 år. Hans begravelsessted i området kendes ikke.