Aalholm Slot

Aalholm Slot ved Nysted blev formentlig grundlagt af Erik Menved tilbage i 1200-tallet. Det fungerede som kongelig lensborg, altså bolig for den lensmand, som havde Lolland som len. I 1362 fandt et afgørende møde sted mellem Valdemar Atterdag og Albrecht 2 af Mechlenburg, hvor de planlagde ægteskaber og magtforhold i Norden. I 1445 mødtes den 15-årige Dorothea af Brandenburg til sin tilkommende ægtemand, den danske kong Christoffer af Bayern.