Albrecht 2 (1318-1379)

Albrecht 2 var søn af Henrik 2 af Mecklenburg, som havde været Christoffer 2’s modstander. Han var gift med Eufemia, som var søster til Magnus Smek. Albrecht var kun 11 år, da han blev hertug, så i starten var han under en formynderregering, som sørgede for at slutte fred efter alle de krige, som Henrik 2, havde udkæmpet. Han fik indlemmet Schwerin i Mechlenburg og søgte indflydelse i Skandinavien ved hjælp af ægteskaber. Via sit eget ægteskab var han svoger til Magnus Smek og svigersøn til den magtfulde Ingeborg Håkonsdatter. Han blandede sig i striden mellem Magnus Smek og dennes søn, Erik, og fik sin egen søn, Albrecht 3 valgt som konge i Sverige. Han blandede sig også i danske forhold, ved at han fik sin søn, Henrik 3 gift med Valdemar Atterdags datter, Ingeborg. Deres 12-årige søn, Albrecht 4, blev ført frem som mulig dansk tronarving efter Valdemars død i 1375, men Albrecht endte med at blive vraget til fordel for Oluf 2, der var søn af Margrete 1 og norske Håkon 6.

Albrecht 2, Schweriner Schloss, WikiCommons

Han er begravet i Doberaner Münster.