Rane Jonsen (1254-1294)

Rane Jonsen var sjællandsk godsejer, som ejede Gjorslev Slot. Han tilhørte Hvide-slægten, idet han var Asser Rigs tiptipoldebarn. Rane var Erik Klippings kammermester og var sammen med kongen, da denne søgte tilflugt i Finderup Lade 22. november 1286. Her trængte en gruppe mænd ind og myrdede kongen med 56 knivstik. Rane Jonsen hævdede at han forsvarede kongen, men blev senere dømt fredløs for kun at have gjort det på skrømt og for at have røbet kongens skjulested for de andre.

De sammensvorne rider fra Finderup Lade, Otto Backe, 1882, Frederiksborg. Oprindeligt havde den pegende rytter Marsk Stigs våbenskjold, men det blev ændret af maleren på grund af usikkerhed om, hvem morderne var. Over den brændende Finderup lade ses 13 sorte fugle. Yderst til venstre ses det uskyldige lam og til højre et kors.

Rane Jonsen tilhørte gruppen af fredløse, som støttet af den norske konge hærgede landet i Erik Menveds regeringstid. Han søgte tilflugt i Gråbrødre Kloster i Roskilde, men Erik Menved fik pavens tilladelse til at hente ham ud igen, hvorefter han blev henrettet og lagt på hjul og stejle i Roskilde i 1294. Hans grav kendes ikke.