Asser Rig (1082-1142)

Asser Rigs grav

Asser Rig var søn af Skjalm Hvide og boede på kongsgården ved Fjenneslev. Han udbyggede kirken med to tårne, som ifølge sagnet skulle symbolisere to tvillingesønner, Absalon og Esbern Snare. (Dette er dog forkert, da de ikke er tvillinger). Han var ven med Knud Lavard og opfostrede dennes søn, Valdemar (den Store), efter drabet på Knud i 1131. Han byggede også frådstenskirken i Sorø sammen med sine brødre, Ebbe og Sune.

Nord for Fjenneslev Kirke er markeret afgrænsning hørende til kongsgården fra Skjalm Hvides tid. Her boede Asser Rig sammen med sin hustru Inge, og her opfostrede de Valdemar (den Store) sammen med deres egne sønner, Esbern Snare og Absalon. På stenen står: “Til minde om Asger Ryg Absalons og Esberns fader rejstes denne sten hvor gamle mure vidne om at Hvidernes gård har stået” Stenen blev opsat i 1903.
Fjenneslev kirkes ældste del af sten er opført i 1130 af Asser Rig. Tårnene af teglsten er dog tidligst bygget i 1160. Saxo fortæller, at Asser Rig drog i krig, da hans kone Inge ventede sig. De aftalte, at hvis det blev en dreng, skulle hun bygge et tårn og hvis det blev en pige, skulle hun bygge et spir til kirken. Da Asser Rig vendte hjem fra krigen, kunne han på lang afstand se to tårne, og sluttede, at han havde fået et par tvillingesønner. Historien holder dog ikke vand, da Absalon og Esbern er født med tre års mellemrum.
På triumfvæggen i Fjenneslev kirke ses et kalkmaleri fra anden halvdel af 1100-tallet forestillende ægteparret Asser Rig og Fru Inge. Asser rækker sin kirke med de to tårne op til Gud, symboliseret ved hånden øverst til højre. Inge rækker sin ring frem som symbol på at hun indgår ægteskab med Gud – kommer til at tilhøre Gud.
Fingerring fundet ved stormandsgården i Fjenneslev (Nationalmuseet)