Margrete Estrid (1058- 1093)

Gift med Harald Hen

Kalkmaleri af Margrete Estrid fra 1500-tallet. Under maleriet er hendes knogler indmuret i pillen. Inskriptionen lyder: “Margareta alias Estrith dicta reginae danie” . Margrete kaldet Estrid Danmarks dronning

Margrete Estrid, som var gift med Harald Hen, var datter af Svend Estridsens bror Asbjørn og dermed Harald Hens kusine. Hun har sit andet navn, Estrid fra sin farmor, Estrid. Margrete Estrid skænkede Roskilde Domkirke store besiddelser i Skåne, og som tak for dette blev der hvert år afholdt en messe på hendes dødsdag den 9. maj i kirken ved højaltret ud for hendes grav.

Margrete Estrid er begravet i Roskilde Domkirke