Skjalm Hvide (1034-1113)

Skjalm Hvide var beslægtet med kongefamilien, idet Gorm den Gamle var hans tipoldefar. Han var sjællandsk stormand med store jordbesiddelser omkring Fjenneslev og Jørlunde. Han kæmpede sammen med Svend Estridsen mod Harald Hårderåde og senere mod venderne. Bl.a. deltog han i det store søslag i 1062 ved Nisåens (Nissan) udløb i bugten ved Halmstad. Han var nært tilknyttet Erik Ejegod, og opfostrede dennes søn, Knud Lavard, da Erik Ejegod og dronning Bodil tog på pilgrimsrejse til Jerusalem. Han er begravet i Fjenneslev Kirke, men senere genbegravet i Sorø Klosterkirke.

Nord for Fjenneslev Kirke er markeret afgrænsning hørende til kongsgården fra Skjalm Hvides tid. Her boede Asser Rig sammen med sin hustru Inge, og her opfostrede de Valdemar (den Store) sammen med deres egen søn, Esbern Snare. På stenen står: “Til minde om Asger Ryg Absalons og Esberns fader rejstes denne sten hvor gamle mure vidne om at Hvidernes gård har stået” Stenen blev opsat i 1903.
Ved Fjenneslev Kirke står denne runesten, som har et kristent kors øverst. På stenen står : “Sasser rejste stenen og gjorde broen”. Sasser eller Asser har været en af Skjalm Hvides forfædre. Skjalms egen far hed Toke Trylle. I nærheden af Fjenneslev findes Sassers Bro. Denne bro over Tuleå var oprindelig af træ, og man har fundet en stenlagt vej bygget oven på kløvede egestammer, som leder til broen.