Skjalm Hvide (?-o.1113)

Skjalm Hvide stammede ifølge et nu forsvundet håndskrift fra Sorø Klosterkirke fra “hedningen Slau”, som har givet navn til Slagelse og som er begravet i en gravhøj i nærheden”

Faktisk findes Kongedyssen i nærheden af Slagelse. Kongedyssen har tidligere heddet “Kong Slags Høj“, så Slau eller Slag kan have været en lokal jarl.

Kong Slags Høj er en langdysse fra bondestenalderen. WikiCommons

Skjalm var sjællandsk stormand med store jordbesiddelser omkring Fjenneslev og Jørlunde. Han kæmpede sammen med Svend Estridsen mod Harald Hårderåde. Bl.a. deltog han i det store søslag i 1062 ved Nisåens (Nissan) udløb i bugten ved Halmstad. Under Erik Ejegod deltog han i togter mod venderne. Han var i det hele taget nært knyttet til Erik Ejegod, og opfostrede dennes søn, Knud Lavard, da Erik Ejegod og dronning Bodil tog på pilgrimsrejse til Jerusalem. Han er begravet i Fjenneslev Kirke, men senere genbegravet i Sorø Klosterkirke.

Nord for Fjenneslev Kirke er markeret afgrænsning hørende til kongsgården fra Skjalm Hvides tid. Her boede Asser Rig sammen med sin hustru Inge, og her opfostrede de Valdemar (den Store) sammen med deres egen søn, Esbern Snare. På stenen står: “Til minde om Asger Ryg Absalons og Esberns fader rejstes denne sten hvor gamle mure vidne om at Hvidernes gård har stået” Stenen blev opsat i 1903.
Ved Fjenneslev Kirke står denne runesten, som har et kristent kors øverst. På stenen står : “Sasser rejste stenen og gjorde broen”. Sasser eller Asser har været en af Skjalm Hvides forfædre. Skjalms egen far hed Toke Trylle. I nærheden af Fjenneslev findes Sassers Bro. Denne bro over Tuleå var oprindelig af træ, og man har fundet en stenlagt vej bygget oven på kløvede egestammer, som leder til broen.