Knud Lavard (1096-1131)

Knud Lavard var kun 7 år gammel, da hans forældre, Erik Ejegod og dronning Bodil rejste til Det hellige Land og døde. Som lille havde Knud boet hos forældrene på kongsgården i Slangerup, men da de skulle rejse, kom han i pleje hos Skjalm Hvide og fru Signe i Fjenneslev. Efter forældrenes død i udlandet sendte Skjalm Hvide ham til den sachsiske hertug Lothar for at beskytte ham mod sine halvbrødre, Erik og Harald. Her boede han hos hertugen i Qedlingburg. Knud blev i 1115 indsat som hertug af Slesvig af sin onkel, kong Niels for at forsvare grænsen mod venderne.

Knud Lavard støttede håndværkere, og der opstod flere Sankt Knuds gilder i landet. Disse var håndværkerlaug, som var viet til Knud Lavard. Her ses en seglstmpe for Slesvigs Sankt Knuds Gilde. Sønderborg Slot

Knud udvidede yderligere sin magt, da han også blev hersker over venderne i Mechlenburg, og over Holsten under den tyske kejser. I 1129 var han herre over Slesvig, Holsten og Mechlenburg, og dette år grundlagde han borgen Siegeburg – det senere Bad Segeberg. Som hertug af Holsten og Mechlenburg aflagde han lensed til Lothar 3, som på dette tidspunkt var tysk konge. Kong Niels og hans søn, Magnus, arbejdede begge på at lade Magnus efterfølge sin far som konge, men de anså Knud Lavard som en farlig rival.

Haraldsted

Ved et julegilde i kongsgården i Haraldsted var Knud på besøg hos Asser Rigs svigermor Cæcilia og hendes mand Erik Jarl. Her blev Knud myrdet af sin fætter, Magnus, 7. januar 1131, idet Magnus havde lokket Knud med ud til Haraldsted Skov. Mordet satte gang i et oprør mod Niels, ledet af Knuds halvbror, Erik Emune. På mordstedet sprang en hellig kilde, og der blev rejst et kapel, hvortil folk valfartede for at nyde godt af kildens helbredende kræfter. Knud blev begravet i den daværende frådstenskirke i Ringsted, og han blev helgenkåret i 1170 under foranledning af sin søn, Valdemar den Store. Hans grav er nu i Sankt Bendts Kirke.

Stenen står udenfor Haraldsted Kirke på det sted, hvor kongsgården lå. Kirken hørte til kongsgården.Det var på denne kongsgård, at Knud Lavard var på besøg på sin dødsdag den 7. januar 1131
Knud Lavards kors er rejst på det sted ved indgangen til Haraldsted Skov, hvor Knud Lavard blev myrdet af Magnus 7. januar 1131. Korset er fra 1902.
Efter mordet på Knud Lavard blev hans lig ført til Haraldsted Kirke. Det er kun den hvidkalkede del af kirken, som var bygget i 1131. Den består af frådsten.
Knud Lavards kapel blev opført i 1146 for at modtage de pilgrimme, som valfartede til en helbredende kilde, som var sprunget på Knuds mordsted

Vigersted Kirke

I den nærliggende Vigersted Kirke findes et kalkmaleri forstillende Knud Lavard

Vigersted Kirke set fra nord
I Vigersted kirke lidt nordøst for Ringsted findes dette kalkmaleri af Knud Lavard. Bemærk helgenglorien og rigsæblet, selv om han aldrig blev konge.
Knud Lavard er afbildet sammen med ærkeenglen Michael, som er i gang med at dræbe dragen