Runesten med tilknytning til Thyra

Dronning Thyras navn er angivet på tre runesten, som er opstillet i hhv. Bække, Læborg og Horne i Midtjylland/Sydjylland. Alle sten er opstillet af en stormand, Ravnunge-Tue (Tue, Ravns ætling). Navnet kan have tilknytning til Ravning Enge med den store bro opført af Harald Blåtand o. 970. Muligvis har Ravnunge-Tue også forbindelse til Fæsted-skatten, som er fundet vest for Ribe. Her er også fundet en hal og en hørg (helligdom). Undersøgelser foretaget i 2023 af Nationalmuseet viser, at det er den samme person, som har hugget runerne på Læborg-stenen og på de to Jelling-sten. Denne person er Ravnunge-Tue, hvilket fremgår af teksten på Læborg-stenen.

Bække

Stenen blev fundet i 1810, da man skulle gennembryde kirkegårdsdiget. Indskriften er: Ravnunge-Tue og Funding og Gnyple. De tre gjorde Thyras høj. Stenen omtaler altså byggeriet af Thyras Høj.

Runestenen i Bække

Læborg

Runestenen blev fundet på en mark nord for kirken i 1600 tallet. Der ses kløvehuller og stykke af stenen blev først fundet i 1888 og herefter indsat. Indskriften starter og slutter med et billede af en Thors-hammer. Indskriften lyder: Ravnunge-Tue huggede disse runer efter Thyre sin dronning

Horne

Runestenen sad oprindelig i kirkegærdet. Et stykke af stenen er gået tabt. Indskriften lyder: Ravnunge-Tue gjorde Thyras høj ... På samme måde som på Bække-stenen fortælles altså, at Ravnunge-Tue var med til at bygge Thyras Høj.

Runestenen i Horne

Ravnunge-Tue optræder på de tre lokaliteter, Bække, Læborg og Horne. Ved Horne er der fundet en rig vikingeboplads. Dekorationerne på dragtspænderne på nedenstående foto viser, at de stammer fra anden halvdel af 900-tallet, hvor Ravnunge-Tue må have levet, hvis han har haft noget at gøre med Thyras høj.

To dragtspænder og en armring fra Horne