Thyra Danebod (o. 888/898 – o. 950)

Gift med Gorm den Gamle

Thyra Danebod var ifølge de to kilder, Saxo og History of Wales, datter af Kong Æthelred af Mercia i England og hans hustru Æthelfled, som var Alfred den Stores datter. Parret fik ganske rigtigt, datteren Ælfwynn, som regerede kort tid i Mercia efter sin mors død. Så blev Mercia invaderet af hendes morbror, Edward den Ældre. Han gjorde Ælfwynn arveløs med den begrundelse, at hun havde giftet sig med danerkongen, Raynald. Hvis det er rigtigt, skulle Raynald og Gorm altså være samme person (eller måske giftede Ælfwyn sig efterfølgende med Gorm), og Ælfwynn skulle have fået navnet Thyra, ved ankomsten til Danmark som dansk dronning. Denne mulighed indebærer, at Thyra var kristen, hvilket kunne forklare, at Sydhøjen i Jelling er tom. En norsk kongesaga beretter derimod, at Thyra var datter af Klak Harald, som var barnebarn af Harald Klak og delkonge i Jylland eller Holsten.

Tyra Danebod meddeler kong Gorm den Gamle underretning om hans søn Knuds død, August Thomsen, WikiCommons. Et af sagnene om dronning Thyra var, at hun var den eneste, som turde fortæller sin mand, at deres søn Knud Dana-Ast var død i Irland.

Thyra er blevet anset som Dannevirkes grundlægger. Volden er dog langt ældre, og der er ikke historisk eller arkæologisk belæg for, at Thyra har medvirket ved forstærkninger.

Thyra Danebod grundlægger Dannevirke, Lorens Frølich, WikiCommons

Thyra er formentlig død o. 950.

Thyra optræder på tre runesten i midt- og sydjylland, nemlig i Bække, Læborg og Horne.

Thyra Danebod er begravt i Jelling