Thyra Danebod (o.910 – 957)

Læs mere her: Kilder til 900-tallets historie

Thyra Danebod var Gorm den Gamles dronning. Hendes oprindelse har været genstand for mange teorier. Ifølge Jomsvikingernes Saga var Thyra datter af jarlen Klakharald, hvilket skulle knytte hende tilbage til Skjoldungerne. Ifølge Saxo var hun en engelsk prinsesse, som igen ifølge Jeanette Varberg kunne være prinsesse Ælfwynn af Mercia. Dette skulle knytte hende til de angelsachsiske konger i Wessex. Ifølge Gesta Wulinensis var Thyra imidlertid datter af Christoffer Lekapenos, som var medkejser af Kontstantinopel. Hendes dåbsnavn var Theophani, og som ganske ung blev hun givet bort til fyrst Igor af Kiev for at skabe alliance mellem Kontantinopel og Kiev-riget. Gorm var på togt til Kiev-riget, og der mødte han Theophani, som han forelskede sig i og røvede fra Igor. Da parret kom tilbage til Danmark, var Gorms bror Knud 1 netop død, så det må have været engang i 930’erne.

Vi ved ikke ret meget om den historiske Thyra, men hos Saxo kan man læse om, hvordan hun meddelte sin mand, at deres ældste søn, Knud Dana-Ast var død i Irland. Gorm havde sagt, at han ville dræbe den person, som overbragte ham budskabet om sin søns død. Derfor iførte Thyra sig sørgeklæder, og da kongen spurgte hende, om hun ville meddele Knuds død, sagde hun: “Det melder du og ikke jeg”. Gorm døde kort efter af sorg, og Thyra kunne så begrave både sin mand og sin søn. Historien lider dog af den mangel, at Gorm på den lille Jellingsten skriver, at han har “sat disse kumler efter sin hustru Thyra”. Dette må jo betyde, at Thyra døde først. Ifølge Gesta Wulinensis, var det ikke Thyra men derimod Knuds enke, Tove Mistivojsdatter, som klædte sig i sørgeklæder og på denne måde gav Gorm besked om sønnens død. Ifølge Gesta Wulinensis var Thyra en klog og stolt kvinde, som vendte sin mand mod Gud, og “de beslutninger som kongen tog, var altid hendes beslutninger. “

Tyra Danebod meddeler kong Gorm den Gamle underretning om hans søn Knuds død, August Thomsen, WikiCommons.

Thyra er blevet anset som Dannevirkes grundlægger. Volden er dog langt ældre, og der er ikke historisk eller arkæologisk belæg for, at Thyra har medvirket ved forstærkninger.

Thyra Danebod grundlægger Dannevirke, Lorens Frølich, WikiCommons. Bemærk iøvrigt de to drenge ved Thyra. Til venstre Knud Dana-Ast og til højre Harald Blåtand.

Thyra optræder på tre runesten i midt- og sydjylland, nemlig i Bække, Læborg og Horne.

Thyra Danebod er begravet i nærheden af Jelling