Christian 7 (1749-1808)

Kong Frederik 5
1723-1766
=>Kong Christian 7
1749-1808
Dynastisk forbindelse til Oldenborgerne

Christian 7 var søn af Frederik 5 og Louise af England.

Christian 7 malet af Louis M. v. Loo i 1769. Frederiksborg. Kongen var da 20 år gammel. WikiCommons

Christian 7 var søn af Frederik 5 og Dronning Louise af Storbritannien. Christian 7’s barndom var præget af, han allerede som toårig mistede sin mor, og at han næsten aldrig så sin far. Hans opdragelse blev forestået af andre, herunder Bernstorff og Ditlev Reventlow, hvor især den sidste terroriserede kronprinsen både psykisk og fysisk. I øvrigt var Christian 7 intelligent og veltalende og gennemgik en omfattende uddannelse. I 1766 giftede han sig med sin kusine, Caroline Mathilde, og samme år overtog han kongemagten efter sin fars død. Det var klart, at kongen var psykisk skrøbelig, og den reelle magt lå hos enkedronningen, Juliane Marie, Ditlev Reventlow, J.H.E. Bernstorff og Ove Høegh Guldberg. Under en europarejse i 1768 ansatte kongen Johann Friedrich Struensee som sin livlæge. Struensee fik et tæt forhold til kongen, og i 1770 blev regeringen afskediget, og Struensee overtog den egentlige magt. Samtidig indledte Struensee et forhold til dronningen. Dette skabte forståeligt modstand hos den gamle regering og især hos enkedronningen, Juliane Marie, og i 1772 blev Struensee og Caroline Mathilde anholdt. Struensee blev henrettet og Caroline Mathilde blev forvist til Celle, efter at hendes ægteskab med kongen var opløst. Nu lå magten hos Guldberg og Juliane Marie, som søgte at promovere sin egen søn, arveprins Frederik. I 1784 skiftede magten igen, da den 16-årige kronprins, Frederik 6, gennemførte et statskup, som indebar, at love også krævede kronprinsens underskrift for at være gyldige. Herefter lå den reelle magt hos kronprinsen og hans støtter i regeringen, særligt A.P. Bernstorff og Christian Ditlev Reventlov. Frem til sin død i 1808 regerede Christian 7 kun af navn, så begivenhederne i dette tidsrum er behandlet under Frederik 6. I 1794 brændte Christiansborg, så efter denne tid boede Christian 7 i Moltkes Palæ, på Amalienborg. Palæet hedder derfor også Christian 7’s Palæ

Christian 7 er begravet i Roskilde Domkirke.

Markante personligheder på Christian 7’s tid

Christian 7 er begravet i Roskilde Domkirke