Margrethe Fredkulla (1080-1130)

Margrete Fredkullas grav (kan ikke stedfæstes i Roskilde Domkirke)

Margrethe Fredkulla var datter af den svenske konge, Inge Stenkilsson (den Ældre) og søster til Kristine, som var gift med fyrsten Vladimir Monomakh af Kiev. Dermed var hun moster til Malmfrid og Ingeborg, som blev gift med hhv. Erik Emune og Knud Lavard. Hun blev først gift med norske kong Magnus Barfod. Det skete som konsekvens af tre-konge mødet i Kongshelle i 1101. Da hun som svensk prinsesse blev gift med den norske konge, stod hun som pant på freden mellem de to lande, hvilket gav hende tilnavnet Fredkulla – fredsbjerget. Hun blev gift med Niels o. 1104. Hun fremstod som en magtfuld og stærk personlighed og hendes navn står både anført på et dansk diplom og på en dansk mønt. Man antager, at hun er begravet i Roskilde Domkirke, og nogle mente, at det var hendes jordiske rester, som var indmuret i en pille i kirken. Det har dog vist sig at være en anden Margrete, nemlig Harald Hens dronning. Hendes grav i Roskilde Domkirke kan ikke stedfæstes.

I Væ kirke i Skåne ses et kalkmaleri, som forestiller Margrete Fredkulla eller muligvis dronning Sophia gift med Valdemar den Store