Margrethe Fredkulla (1080-1117)

Gift med Niels

Margrethe Fredkulla var gift med Kong Niels. Hun var datter af den svenske konge, Inge den Ældre og søster til Kristine Ingesdatter, som var gift med fyrsten Mstislav Vladimirovic af Kiev. Dermed var hun moster til Malmfrid og Ingeborg, som blev gift med hhv. Erik Emune og Knud Lavard. Margrete blev først gift med norske kong Magnus Barfod. Det skete som konsekvens af tre-konge mødet i Kongshelle i 1101. Da hun som svensk prinsesse blev gift med den norske konge, stod hun som pant på freden mellem de to lande, hvilket gav hende tilnavnet Fredkulla – fredsbjerget.

Ved Kongshelle står denne statue til minde om fredsmødet i 1101. Kongerne er Inge den Ældre, Erik Ejegod og Magnus Barfod.

Efter Magnus Barfods død i 1103 blev Margrete gift med Kong Niels. Hun fremstod som en magtfuld og stærk personlighed og hendes navn står både anført på et dansk diplom og på en dansk mønt. Hun er muligvis begravet i Roskilde Domkirke, og nogle mente, at det var hendes jordiske rester, som var indmuret i en pille i kirken. Det har dog vist sig at være en anden Margrete, nemlig Harald Hens dronning. En anden mulighed er Drottens Kirke i Lund, hvor der findes en gravsten med navnet Margrete.

I Væ kirke i Skåne ses et kalkmaleri, som forestiller Margrete Fredkulla eller muligvis dronning Sophia gift med Valdemar den Store

Tegning af stifterbillederne i Væ Kirke. Bevaringstilstanden for kalkmalerierne er ret dårlig. Kilde: https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/download/1440/1741/