Emma af Normandiet (985-1052)

Gift med Knud den Store

Emma var datter af den normanniske greve Richard 1. Hun blev gift med den engelske konge Ethelred den Rådvilde i 1002og senere med Knud den Store . Emma var således engelsk dronning i perioden 1002-1035 med to konger, samt dronning af Danmark og Norge i perioden 1016-1035. Hun fik to sønner, som begge blev konger: Med Knud den Store fik hun sønnen Hardeknud, som var konge i England i perioden 1040-1042 og i Danmark og Norge i perioden 1035-1042. Med Ethelred fik hun sønnen Edvard Bekenderen, som var engelsk konge i perioden 1042-1066. Da Edvard blev engelsk konge i 1042, måtte Emma gå i eksil i Normandiet, fordi Edvard mente, at hun modarbejdede ham.

Emma afbildet sammen med Knud den Store, hvor de skænker et kors til New Minster i Winchester. Emma er angivet med navnet Aelfgifu, hvilket skyldes, at Emma havde antaget dette navn ved ægteskabet med Ethelred den Rådvilde. Det skal ikke forveksles med Knuds første dronning af samme navn. Billedet findes i Encomium Emmae Reginae. WikiCommons
Emma modtager Encomium af en fransk munk. Til højre ses Hardeknud og Edvard Bekenderen. Encomium Emma Regina var et historisk skrift om Emma udfærdiget af en normannisk munk. WikiCommons
I Winchester Cathedral kan man se dele af Emmas skelet, som er fundet i to trækister. Det er dog 3D-skannede kopier, man ser her

Emma er begravet i Winchester Cathedral