Abbed Vilhelm (1127-1203)

Vilhelm var en fransk augistinermunk, som blev hentet til Danmark af Biskop Absalon i 1165 med det formål at forbedre tugten hos munkene på klosteret på Eskildsø. I 1175 flyttede han klosteret til Æbelholt ved Hillerød. Vilhelm arbejdede sammen med Anders Sunesen om at forbedre forholdene for Valdemar den Stores datter, Ingeborg, som var gift med kong Philip August af Frankrig. De fik udarbejdet en anetavle, som viste, at Ingeborg ikke var beslægtet med kongen, så han blev tvunget til at omstøde skilsmissen fra hende. Efter hans død, begyndte der at ske mirakler ved klosteret, og i 1228 blev han helgenkåret og er han begravet i klosterkirken i Æbelholt.