Abbed Vilhelm (1127-1203)

Vilhelm var augustinermunk fra St. Genevieve klosteret i Paris. Han blev hentet til Danmark af Biskop Absalon i 1165 med det formål at forbedre tugten hos munkene på klosteret på Eskildsø.

Ruinen af klostret på Eskildsø. WikiCommons

I 1175 flyttede han klosteret til Æbelholt ved Hillerød. Vilhelm arbejdede sammen med Anders Sunesen om at forbedre forholdene for Valdemar den Stores datter, Ingeborg, som var gift med kong Philip August af Frankrig. De fik udarbejdet en anetavle, som viste, at Ingeborg ikke var beslægtet med kongen, så han blev tvunget til at omstøde skilsmissen fra hende. Der er bevaret en samling breve fra Vilhelm, som blev brugt som lærebog i brevskrivning. Efter hans død, begyndte der at ske mirakler ved klosteret, (særligt i forbindelse med abbedens tand) og i 1228 blev han helgenkåret.

Æbelholt Kloster

Abbed Vilhelm døde i 1203 i en alder af 76 år. Han er begravet i klosterkirken hørende til Æbelholt Kloster.