Ingeborg Valdemarsdatter (1175-1237)

Ingeborg var datter af Valdemar den Store. Hun blev i 1193 gift med den franske konge Philip Augst. Dermed dannede Knud 6 alliance med Frankrig, og den danske hær skulle hjælpe Frankrig mod England. Der gik imidlertid noget helt galt på bryllupsnatten. Philip hævdede, at Ingeborg var forhekset og hun blev efterfølgende holdt indespærret på forskellige klostre i Frankrig. Philip hævdede også, at ægteskabet var ugyldigt på grund af slægtskab, så det blev ophævet, og Philip giftede sig med en ny dronning. Imidlertid fik ærkebiskoppen i Lund, Anders Sunesen og abbed Vilhelm på Æbelholt Kloster overbevist paven om, at der ikke var noget slægtskab, så Philip blev tvunget til at lade sig skille fra sin nye dronning og formelt lade Ingeborg fortsætte som Frankrigs dronning. Hun blev løsladt i 1213.

Corbeil

I 1224 stiftede hun et johanitterkloster i Corbeil ved Paris og levede der til sin død. Johanitterordenen var en af de nye korsfarerordener, der var opstået i 1100-tallet. Bl.a. støttede hun også sin bror Valdemar Sejr ved at betale hans løsesum, efter at han var taget til fange på Lyø.

Ingeborg af Danmark, WikiCommons

Ingeborg er begravet i klosterkirken Saint-Jean i Corbeil, men det bronzeskrin, hvor hun lå, blev ødelagt under den franske revolution. Bygningen huser i dag et udstillingslokale.

Klosterkirken Saint Jean i Corbeile