Valdemar den 3 (1314-1364)’

Valdemar 3′ grav

Valdemar var søn af hertug Erik 2 af Sønderjylland og dermed tipoldebarn af kong Abel. Han blev hertug af Slesvig (Sønderjylland) (som Valdemar 5) efter faderens død i 1325, men allerede 7. juni 1326 blev den da 11 årige Valdemar hyldet som dansk konge på Viborg Landsting. Hyldningen skete på foranledning af Gerhard 3 af Holsten, som sammen med Johan af Holsten og en række danske stormænd havde fordrevet Christoffer 2 fra landet. Det var reelt Gerhard, som styrede landet, og det var også Gerhard, som i 1330 tog kronen fra Valdemar og gav den tilbage til Christoffer. Valdemar følte sig misbrugt i magtspillet af Gerhard 3, som ud over at have frataget ham kongemagten også sad på det meste af Slesvig. Han støttede sin svoger, Valdemar Atterdag, i forhandlingerne med Gerhads sønner efter denns død i 1340. Valdemar havde næsten ingen landområder tilbage og sad til sidst som hertug i Sønderborg. Han giftede sig med Richardis af Schwerin, men formentlig først efter 1330, således at Richardis ikke opnåede at blive dansk dronning. Valdemar 3 døde i 1364.

Valdemar 3’s grav

Valdemar 3 er formentlig enten begravet i Sønderborg i den nu forsvundne Skt. Nikolaj Kirke eller i domkirken i Slesvig. Skt. Nikolaj Kirke forsvandt helt ved reformationen, men man mener, at den har ligget ved den nuværende Rosengade i Sønderborg.